22.02.2022

Zaključek RR študije možnosti razvoja pametnih energetsko učinkovitih kampov

V letu 2021 smo za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS) uspešno zaključili RR študijo možnosti razvoja pametnih energetsko učinkovitih premestljivih kampov za obrambne in civilne namene (tako imenovano dvojno rabo).

Študija je iskala odgovore na specifične potrebe MORS, Slovenske vojske (SV) in Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Podala je predloge razvojnih ukrepov in načrt strategije 10 letnega razvoja, ki upošteva razvojne kapacitete in zmogljivosti slovenskih deležnikov ter osvetlila možnosti mednarodnega sodelovanja v obrambnih programih.

Študija je zasnovana kot strateški dokument, ki naročniku omogoča razumevanje tehnologij, trendov in razvojnih zmogljivosti slovenskih partnerjev, ter mu omogoča enostavnejše sprejemanje odločitev in usmerjanje domačih in mednarodnih aktivnosti.

Izvedena študija, podkrepljena z izjemnimi rezultati mednarodnih aktivnosti TECES in in Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE), postavlja pametne energetsko učinkovite in energijsko neodvisne premestljive kampe kot ene izmed strateških področij mednarodnega delovanja MORS, SiEnE in slovenskih partnerjev pod okriljem TECES.

O študiji

RR študija možnosti razvoja pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet – PamPIK (Pametni premestljivi kampi) se je izvajala na osnovi javnega naročila Ministrstvo za obrambo (MORS) št. 430-231/2020-13. Za izvajalca študije je bil izbran TECES, skupaj s podizvajalci, ki so hkrati tudi člani naših partnerstev: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Fakulteta za strojništvo UL in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM.

Cilj študije je bil podati odgovore na specifične potrebe in zahteve naročnika, predsem pa pregledati mednarodni potencial razvoja pametnih energetsko učinkovitih kampov, namenjenih tako za civilno kot obrambno rabo (dvojna raba ali »dual-use«).

Študija je zasnovana kot strateški dokument, ki naročniku omogoča lažje razumevanje tehnologij in trendov. Odločevalcem omogoča enostavnejše sprejemanje odločitev in zanesljivejše usmerjanje domačih in mednarodnih aktivnosti.

Izsledke študije je mogoče uporabiti tako za obrambne (razporeditvi oboroženih sil, policijskih sil, …) kot civilne (varnostne) namene (zaščita in reševanje, razseljene osebe, naravne in druge katastrofe, …). Študija podaja rešitve, ki so aplikativne v slovenskem prostoru, kot tudi v sklopu sodelovanja Slovenije z ostalimi članicami EU in Zveze NATO v  procesu ozelenitve obrambnega sektorja.

Vsebina študije

Študija je bila usmerjena v analizo stanja tehnike in globalnih trendov na ključnih področjih energetsko učinkovitih kampov in v pripravo strategije 10 letnega razvoja ob upoštevanju razvojnih kapacitet in zmogljivosti slovenskih deležnikov. Podaja predloge razvojnih ukprepov in načrt postopnega razvoja ter uvajanja produktov, ki temeljijo na razpoložljivosti prebojnih tehnologij in stanju razvoja ter tehnološke zrelosti produktov slovenske industrije za obrambno in civilno rabo.

Podroben seznam podorčij študije preverite na dnu te objave.

Razvojni potencial študije PamPIK

Največji razvojni potencial študije predstavljajo misije kot ključne razvojne usmeritve PamPIK s predlogi tematskih področij usmerjanja razvoja produktov v prihodnjih desetih letih. Čeprav so bile misije pripravljene v okviru potreb in zahtev obrambnega področja, se je izkazalo, da je za uspešno realizacijo ciljev PamPIK, nujna integracija civilnih rešitev za obrambne namene.

V Sloveniji ni podjetij in raziskovalnih organizacij, ki bi raziskovala in razvijala rešitve izključno za potrebe MORS in Slovenske vojske. Zato je potrebno v čim večji meri izkoristiti potencial civilnih deležnikov in jih vključiti v obrambne programe ter spodbujati razvoj produktov tako za civilne kot tudi obrambne namene (dvojna raba).

V tem oziru tudi dojemamo spodaj naštete misije kot področja, kjer je moč razvijati nove in napredne tehnološke rešitve, procese in storitve tako v kontekstu specifično obrambnih potreb kot tudi čisto splošnih (civilnih) potreb.

Razvojne misije:

 • Krovna misija: Pametni energetsko učinkoviti kamp
 • Pametno načrtovanje in upravljanje kampa,
 • Zelena proizvodnja, pretvorba in shranjevanje energije,
 • Električna mikro omrežja,
 • Toplotna, hladilna, klimatizacijska in prezračevalna tehnika,
 • Ravnanje z vodo in odpadki,
 • Skoraj nič energijske in trajnostne premestljive pametne stavbe,
 • Notranje okolje stavbe,
 • Logistika in
 • Kibernetska varnost.

 

Idejni koncept stavbe Dom24h z vključenimi vsemi ključnimi vsebinskimi podsklopi

Slika: Razvojne misije pametnih energetsko učinkovitih kampov

Več o razvojnih misijah v prihodnjih objavah.

Iz kazala študije

 • ANALIZA STANJA TEHNIKE IN RELEVANTNIH TRENDOV
  • Identifikacija in pridobivanje ključnih potreb in zahtev naročnika
  • Krovne specifične zahteve, cilji in zmogljivosti PamPIK
  • Analiza stanja tehnike in relevantnih trendov ter vrzeli na področju inovacijskih kapacitet in zmogljivosti
   • Načrtovanje in oblikovanje kampa (ang. Camp Planning and Design)
   • Nivo kampa in stavb v kampu kot celote (Smart Camp)
    (Sistemi za oskrbo pametnega kampa z energijo kot so sistemi za proizvodnjo, pretvorbo, shranjevanje in rabo energije, sistemi za distribucijo energije (distribucijski mikro-sistemi za daljinsko ogrevanje in hlajenje, samozacelitvena, varna in pametna električna mikro-omrežja) ter sistemi za upravljanje z energijo (EMS) na ravni celotnega kampa, Prometna infrastruktura kampa in Oskrba in ravnanje z vodo)
   • Nivo posamezne enote in komponent v kampu (Camp Building Units)
    (Sistemi ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije in hlajenja, Sistemi za upravljanje stavbe (kot so sistemi za upravljanje z energijo stavbe (BEMS) in sistemi za upravljanje stavb, interierja, varnosti in varovanja), Notranje okolje v stavbah (naprave (gospodinjske in profesionalne naprave), s pohištvom oblikovan interier, sanitarni prostori, upravljanje s svetlobo v notranjosti stavb, samočistilnost in samorazkužilnost površin, okolje z zmanjšanim ali brez elektronskega šuma …), Elementi ovoja stavbe, Gradnja stavb in skoraj nič energijske premestljive stavbe (sNES))
 • VIZIJA, STRATEGIJA RAZVOJA IN KONCEPT PAMPIK
  • Vizija in cilji PamPIK
  • Želene funkcionalnosti PamPIK
   • kamp kot celota: Proizvodnja in pretvorba energije brez (z minimalnimi) izpustom toplogrednih plinov in drugih toksičnih onesnažil, Kemijska, električna in elektrokemijska hramba energije, Shranjevanje toplote in hladilne energije, Izkoriščanje odpadne oz. presežne toplote, Reciklaža sive vode in pridobivanje vode iz narave, Zanesljivost oskrbe z energijo, Avtonomnost enot, Modularnost enot, Modularnost vmesnikov za izmenjavo energije in informacij, Samodiagnostika in samozdravljenje mikro-omrežja in naprav, Redundanca v infrastrukturi za oskrbo z energijo, Povezljivost različnih sistemov za oskrbo z energijo, Informacijska varnost, Upravljanje z odpadki,
   • posamezna stavba: Minimizacija potrebne energije za ogrevanje in hlajenje prostorov celotne stavbe, Hitrost in enostavnost postavitve, rekonfiguracije ali odstranitve stavbe, Prilagodljivost stavbe (menjava funkcije po potrebi), Nizek nivo obremenitve s hrupom vsled bivanja v stavbi, Varnost pred požarom v stavbi, Zagotavljanje kakovosti mikroklimatskih pogojev v stavbi, Zagotavljanje osvetlitve in prilagodljivost svetlobe v prostorih v stavbi, Samostojna oskrba z energijo za potrebe bivanja,
   • komponente: Kompaktna zgradba naprav, Delovanje z majhnimi toplotnimi izgubami, Hitra in enostavna vgradnja in odstranjevanje naprav, Prilagodljivost (univerzalnost) in izmenljivost naprav, Možnost popravljanja v primeru okvare ali poškodbe, Tiho delovanje naprav, Varnost pred požarom naprav, Povezljivost in možnost vzporednega delovanja naprav, Odpornost na elektromagnetne vplive in majhna elektromagnetna sevanja naprav, Zaščitenost pred vplivi okolja)
  • Razvoj koncepta PamPIK
   • (kampi po namembnosti, vpliv funkcionalnosti na specifične zahteve in namembnost kampa)
  • Strategija razvoja PamPIK
   • (podpora misijam kot ključnim razvojnim usmeritvam za 10 let, podpora inovacijskemu podpornemu okolju na obrambnem področju s ključnimi deležniki in nosilci na obrambnem področju (celovita vsebinska in finančna podpora procesu inoviranja, viri (so)financiranja v celotnem procesu inoviranja), Podpora razvoju kadrov na obrambnem področju, Podpora povezovanju in internacionalizaciji, Podpora strateškemu povezovanju deležnikov v okviru partnerstva SiEnE)
 • NAČRT IMPLEMENTACIJE PAMPIK
  • Predlog razvoja eksperimentalnega laboratorija na identificirani lokaciji

Dodatne informacije

Če vas zanima več informacij o študiji in predvsem z njo povezanih aktivnostih, nas kontaktirajte.

Goran POTOČNIK ČERNE .:. E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T+386 2 333 13 53

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.