Opis projekta NEDO

PremakniPoraboLogoProjekt »Razvoj napredne funkcionalnosti vključevanja malega odjema v sistemske storitve«, z marketinškim imenom »PREMAKNI PORABO«, je del širšega 3-letnega 35 mio € vrednega slovensko - japonskega projekta pametnih omrežij in pametnih skupnosti (projekt NEDO, 2016 - 2019), katerega krovne nosilce predstavljajo japonska agencija za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO ter njen pooblaščeni izvajalec HITACHI in slovenska družba ELES kot sistemski operater slovenskega prenosnega omrežja.

Poleg družbe ELES je na slovenski strani v projekt NEDO vključenih veliko število deležnikov, zato ga upravičeno imenujemo nacionalni projekt, zaradi česar je to tudi edinstven tovrsten projekt v Evropi. Sorodni projekti po Evropi so osredotočeni na ožje področje ali skupnosti, v projektu NEDO pa lahko z integriranimi in centralno vodenimi rešitvami v oblaku dejansko govorimo o uvajanju pametnega omrežja na ravni države.

Družba ELES projekt vodi in koordinira, aktivnosti pa se izvajajo na infrastrukturi vseh lastnikov elektroenergetskega omrežja (poleg družbe ELES je to še pet elektrodistribucijskih podjetij) v Sloveniji in predvidoma dveh mestnih skupnosti. NEDO prispeva sodobno opremo japonskih in slovenskih ponudnikov rešitev, družba ELES pa financira razvoj naprednih funkcionalnosti, ki bodo skupaj z opremo tvorile napredno infrastrukturo pametnih omrežij.

Osebna izkaznica slovensko japonskega projekta NEDO

 • Trajanje: 2016–2019

 • Vrednost projekta: 35 milijonov EUR

 • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 15,5 milijona EUR

 • Vir (so)financiranja: Japonska agencija NEDO

 • Partnerji: NEDO, Hitachi, ELES, lastniki infrastrukture in ponudniki rešitev

 • Sodelujoče države: Slovenija, Japonska

 • Vloga družbe ELES: lastnik in koordinator projekta

Projekt PREMAKNI PORABO

Projekt »PREMAKNI PORABO« predstavlja enega izmed podprojektov slovensko japonskega projekta NEDO , ki je usmerjen v razvoj napredne funkcionalnosti za vključevanje malih odjemalcev v sistemske storitve. Pametni sistemski števci, vključeni v sistem naprednega merjenja omogočajo sistemskemu operaterju izvajanje naprednih storitev. Z ustreznimi spodbudami je mogoče doseči, da se odjemalci aktivno vključijo v programe prilagajanja odjema ter tako prispevajo k znižanju investicijskih stroškov v širitev elektroenergetskega omrežja.

Z vstopom v shemo prilagajanja odjema v okviru demonstracijskega dela projekta odobrenega s strani Agencije za energijo RS so izbrani odjemalci za obdobje enega leta postali del skupine aktivnih uporabnikov na območju 10 občin na desni strani Drave, ki jih pokriva razdelilna transformatorska postaja (RTP) Breg in ki so že vključeni v sistem naprednega merjenja. Območje demonstracije tako zajema občine, ki so priklopljene na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg); Starše, MO Ptuj – Četrtna skupnost Breg – Turnišče, Cirkulane, Videm pri Ptuju, Podlehnik, Žetale, Hajdina, Majšperk, Makole in Kidričevo.

Demonstracijski del projekta poteka v obdobju 1.12.2017 do 30.11.2018, ter je namenjen demonstraciji aktivnega vključevanja odjemalcev (končnih uporabnikov). V primeru aktivnega sodelovanja odjemalca lahko le-ti omogočijo potencialne prihranke, medtem ko lahko v obratnem primeru, ko odjemalec v času KKT prevzema znatno večjo količino električne energije nastanejo stroški, ki predstavljajo določen riziko za odjemalca. V vsakem primeru lahko uporabniki spremljajo svoj prihranek in porabo elektrike.

Zaradi raznolikosti se v sklopu slovensko-japonskega projekta uporabnike / odjemalce deli na 3 skupine:

 • Sodelujoči pri projektu v skupini A v času napovedane intenzivne porabe lahko ukrepajo tako, da za krajši čas izklopijo porabnike električne energije, oz. v tem času ne vklapljajo večjih porabnikov.

 • Sodelujoči v skupini B in C so prejeli v uporabo brezplačno opremo, ki v času intenzivne porabe po dogovoru z uporabnikom omogoča avtomatsko upravljanje s porabo in s tem prihranek.

Cilji projekta so:

 • izdelava in izvedba infrastrukture za potrebe zbiranja, shranjevanja in analize podatkov uporabnikov sistema,

 • aktivna vključitev odjemalcev v programe prilagajanja odjema,

 • ugotoviti potencial sodelovanja odjemalcev v izravnavanju sistema

 • ugotoviti obnašanje odjemalcev v zvezi z različnimi ukrepi izravnave konic / prilagajanja odjema,

 • raziskati različne možnosti prilagajanja odjema in njihov potencial ter zagotavljati informacije z odzivom lastniku elektrodistribucijskega omrežja,

 • pridobljene podatke vključiti v rešitev za napovedovanje in nadzor prilagajanja odjema,

 • testiranje aktivnosti prilagajanja odjema ter posredovanje ugotovitev in priporočil Agenciji za energijo RS za namen razvoja naprednih omrežnih tarif.

Osebna izkaznica podprojekta PREMAKNI PORABO

 • Trajanje: 2017–2018

 • Partnerji: ELES

 • Nosilec: Solvera Lynx d.o.o. in ELEKTRO MARIBOR d.d.

 • Partnerji: TECES, Elektroinštitut Milan Vidmar, LEA Spodnje Podravje

 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.