KOC EEI 4.0

KOC EEI 4.0 logotipV Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v elektroindustriji (KOC EEI 4.0) so združena podjetja iz panoge C27 Proizvodnja elektronaprav in z njo povezane C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, da bi izboljšala panožne kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih ter krepila konkurenčnost slovenskega gospodarstva. KOC EEI 4.0 sestavlja 20 partnerjev iz elektroindustrije, ki skupno zaposlujejo več kot 9.300 zaposlenih.

Partnerstvo si je izbralo izziv sedanje realnosti, kot posledice dejstva, da tehnologije in naprave postajajo »pametne« in »inter-operabilne«, opremljene s senzorji in povezane v vseobsegajočo komunicirajočo mrežo Interneta stvari. Med seboj so zmožne komunicirati, si sporočati stanje zalog, naročil, posebnih dogodkov, etc. in vse to beležiti, zbirati, analizirati, shranjevati v oblakih in deliti z drugimi preko internetnih in drugih povezav.

Ta konstantno pospešujoč, dinamičen in sistemsko-razvejan proces digitalne transformacije, panožnim partnerjem prinaša tudi spremenjene zahteve do specifičnih znanj na ključnih panožnih delovnih mestih, ki jih bodo zaposleni morali obvladovati v bližnji prihodnosti, če bomo kot celotna slovenska družba želeli biti konkurenčni. Tako veliki zaposlovalci panoge, kot mala in srednja podjetja so podvržena spremembam, ki jih danes prinaša ta transformacija v digitalno upravljanje in spremljanje procesov, proizvodov in zaposlenih z znatno drugačnimi kompetencami potrebnimi za opravljanje dela.
Izbranih 5 kompetenčnih profilov (proizvodni delavec, prodajni strokovnjak, produktni vodja, razvojni strokovnjak, vodja oddelka / linijski, in kadrovik ter strokovni sodelavce/referent), ki so opredeljeni v procesu postavitve Modela panožnih kompetenc, sodeluje v celotnem življenjskem ciklu izdelka v panogi.

Profili so predvideni za izgradnjo in/ali nadgradijo panožno specifičnih kompetenc z namenom obvladovanja procesov digitalizacije.

V KOC EEI 4.0 se izvajajo usposabljanja zaposlenih predvsem na področju krepitve in razvoja digitalnih kompetenc, kompetenc povezanih z obvladovanjem sprememb in prilagajanjem, kreativnostjo in inoviranjem, reševanjem kompleksnih problem ter kompetenc učinkovitega sodelovanja.
V usposabljanja bo vključenih 1.801 zaposlenih iz celotnega partnerstva, ki skupno šteje 9.309 zaposlenih, kar predstavlja skoraj 20% vseh zaposlenih partnerstva.

V številkah

19 partnerjev
Število partnerjev KOC EEI 4.0
9301
Število zaposlenih v partnerstvu
2985
Vključitev v usposabljanje
20%
Delež zaposlenih v usposabljanju

Usposabljanja

280
izvedenih usposabljanj
16
notranjih usposabljanj
1644
vključenih zaposlenih
1
predlagan standard NPK - PRODUKTNI VODJA

KLJUČNI IZZIVI PROFILOV

 1. Proizvodni delavec: Profil navkljub avtomatizaciji ne izginja, nastajajo nove in nove zahteve ob prilagoditvah proizvodnih procesov v smeri višjih in zahtevnejših znanj, razvijanj kompetenc več-pravilnosti, samoiniciativnosti predlogov in izboljšav iz narave dela.
 2. Razvojni strokovnjak: Profil na v področjih razvoja, kjer potekajo postopki razvoja, raziskovanj in inovacij. Razvijajo nove izdelke in izboljšujejo delovanje obstoječih. Sodelujejo pri razvoju izdelkov, sistemov in prototipov, so razvijalci zahtevne programske ali strojne opreme, pripravljajo razvojne in funkcionalne specifikacije za elektro in strojne rešitve, so izvajalci testiranj produktov in rešitev, meritev in kalibracij. To so kadri pogosto brez razumevanja prodajnih procesov in načrtovanja podjetja, notranje logistike in redko cilj ukrepov usposabljanj, predvsem v srednje velikih podjetjih.
 3. Prodajni strokovnjak: Profil vključuje tako nabavnike v oskrbni verigi kot tudi samostojne prodajne profile, ki opravljajo; - naročanje in nabavo blaga podjetja, - povpraševanja, zbiranja ponudb, - iskanje, ocenjevanje, izbor dobaviteljev, - samostojna pogajanja o ceni, skrb za obstoječe kupce, pridobivanje trgov, - informacije o trendih na trgu, - tehnična podpora kupcem, spremljanje prodajnih aktivnosti, koordinacija dela in sodelovanje s podpornimi oddelki v podjetju
 4. Produktni vodja: predlog za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK), Skrbijo za razvoj in razvijanje ter predstavljanje strategije produkta/ov, - opravljajo analize trga in konkurenčnih proizvodov, - nastopajo na trgu in imajo stike s kupci, - povezano sodeluje z razvojnimi oddelki, - predlaga spremembe (nove variante produktov), - odgovoren za donosnost in rast produktov. Specifično šolanje za tak profil ni na voljo na ravni srednjih, višjih šol, fakultete imajo program gospodarski inženir, a ne ustreza popolnoma.
 5. Vodja (oddelka-linijski): Profili linijskega vodje so vezani na upravljanje sodelavcev navzdol in sprejemanje navodil in odgovornosti navzgor od nadrejenih, to so po vsebini dela vodje oddelka, skupinovodja, vodje tima, operativni vodje. Ponavadi so brez komunikacijskih spretnosti delegiranja, komuniciranja, tudi manko digitalnih spretnosti.

Panožna podjetja (18) si skozi izvajanje aktivnosti Kompetenčnega centra KOC EEI 4.0 obetajo:

 • dostop do novih pristopov, tehnik, znanj, zaradi katerih lahko ponujajo boljše proizvode in storitve,
 • izboljšanje načinov komunikacije in odnosov med zaposlenimi znotraj posameznih podjetij, 
 • povečanje ključnih kompetenc večopravilnosti, samoiniciativnosti in prilagodljivosti na delovnem mestu,
 • posodobitve kadrovskih sistemov spremljanja kariernih poti zaposlenih pri panožnih podjetjih.
 • Vpliv na odločevalce v NPK in druge izobraževalce za nov profil Produktnega vodje.
 • Hitrejši vstop produktov na trge, izboljšanje poprodajnih in prodajnih spretnosti prodajnih strokovnjakov

Financerji projekta

Objave

Kontakt

koc eei logo

Zunanji deležniki in splošna javnost, ki jih zanimajo dodatne informacije, lahko kontaktirajo Projektno pisarno KOC EEI 4.0 na KOC-elektroindustrija@teces.si

Kontaktni obrazec

banner-koc-prijava1.png
banner-koc-prijava1.png
previous arrow
next arrow
Shadow
 
 
 
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.