Pregled partnerstev pod okriljem TECES

Primarni fokus delovanja TECES so zelene tehnologije in energetsko učinkovite rešitve ter podpora zelenemu in digitalnemu prehodu.

Z več kot 20-letnimi izkušnjami vodenja inovacijskih grozdov, raznolikih razvojnih partnerstev in projektov, se skupaj s ključnimi deležniki usmerjamo v vzpostavljanje in vodenje ciljno usmerjenih partnerstev za doseganje maksimalnih učinkov in rezultatov za člane teh partnerstev.

Zaradi primarnega cilja okrepitve sodelovanja med vsemi ključnimi deležniki, odvisnosti od državne strategije in njenih ukrepov ter predvsem tržnega načina poslovanja TECES, moramo v TECES stalno slediti zaznanim potrebam na trgu, interesom svojih članov in ključnih deležnikov ter upoštevati strateške usmeritve države. Temu ustrezno prilagajamo svojo strategijo, poslovni model, podporne storitve in aktivnosti.

Na podlagi zaznanih potreb na trgu in državne strategije, TECES skupaj z raznolikimi deležniki aktivno sodeluje pri vzpostavljanju in delovanju raznih inovacijskih grozdov (strateških partnerstev) ter pripravi ustrezne podpore članom in deležnikom teh partnerstev.

TECES izvaja aktivno podporo v kar treh partnerstvih: od leta 2007 dalje v primarnem TECES, od leta 2017 dalje kot soustanovitelj in vsebinski koordinator v SRIP Pametne stavbe dom z lesno verigo (SRIP) in od leta 2020 kot soustanovitelj v Slovenskem partnerstvu za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE).

Strateška razvojna partnerstva pod okriljem TECES (civilna in dvojna raba)

 Strateška razvojna partnerstva pod okriljem TECES (civilna in dvojna raba)

Pregled razvojnih partnerstev (inovacijskih grozdov) pod okriljem TECES

Tabela: Pregled aktivnih razvojnih partnerstev pod okriljem TECES, v katerih je TECES nosilec, koordinator ali eden od ključnih deležnikov.
 PARTNERSTVO TECES Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP)
Logotip TECES logo grb SiEnE logo grb SRIP logo grb
Leto ustanovitve
 • 2001
 • 2020
 • 2017
Ustanovitelji (vsebinski koordinatorji)
 • TECES;
 • TECES;
 • Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS);
 • TECES;
 • GZS, Združenje za lesno in pohištveno industrijo (GZS ZLPI);
 • Zavod TIGR;
Potreba, razlog za ustanovitev
 • podpora države novim subjektom podpornega inovacijskega okolja za povezovanja deležnikov;
 • potrebe članov in priložnost na trgu; 
 • zaznana priložnost v mednarodnem okolju za Slovenijo, slovenska podjetja in raziskovalne organizacije;
 • zaznana potreba ministrstev za obrambo za reševanje energetskih in okoljskih izzivov;
 • izredna mednarodna podpora razvoju rešitev za dvojno rabo;
 • podpora države novim subjektom povezovanja deležnikov v skladu s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4) 2014-2020 (javni razpis);
 • podprtost tudi v obdobju 2021- 2027;
Vloga TECES
 • nosilec in koordinator grozda
 • nosilec in koordinator partnerstva;
 • zastopanje partnerstva v pravnem prometu;
 • koordinator civilnih deležnikov;
 • nosilec partnerstva;
 • zastopanje partnerstva v pravnem prometu;
 • vsebinski koordinator (pametne naprave in sistemi, oskrba in upravljanje stavb ter povezljivost s sosesko, avtomatizacija stavb);
 Področja delovanja
 •  zelene tehnologije in energetsko učinkoviti produkti;
 • energetska učinkovitost, obnovljivi viri;
 • dvojni (zeleni in digitalni) prehod;
 • električne in elektronske naprave ter sistemi;
 • digitalizacija, upravljanje stavb;
 •  obrambno področje, uporaba civilnih rešitev tudi za uporabo v obrambne namene (dvojna raba ali dual-use);
 • reševanje okoljskih in energetskih izzivov, podpora zelenemu in digitalnemu prehodu, krožnemu gospodarstvu na obrambnem področju;
 • rešitve za fiksno in premestljivo infrastrukturo (stavbe, kampi…);
 • celovite rešitve za lokalno in distribuirano proizvodnjo, distribucijo, hrambo, upravljanje in rabo energije;
 •  produkti in rešitve za pametne in trajnostne stavbe (digitalizacija, pametne naprave in sistemi, gradbeni proizvodi, les in lesna veriga);
 Članstvo
 • osnovno članstvo;
 • osnova za dodatna članstva v SiEnE ali SRIP (s TECES kot koordinatorjem);
 • dodatno (opcijsko) članstvo;
 • samo članstvo v SiEnE brez osnovnega članstva v TECES ni možno;
 • članstvo v SiEnE predstavlja nadgradnjo osnovnega paketa TECES;
 • pristop v SiEnE mora potrditi tudi Vodstveno koordinacijski odbor SiEnE;
 • dodatno (opcijsko) članstvo;
 • samo članstvo v SRIP s TECES kot vsebinskim koordinatorjem brez osnovnega članstva v TECES ni možno;
 • članstvo v SiEnE predstavlja nadgradnjo osnovnega paketa TECES;
 • član TECES, ki izbere dodatno članstvo v SRIP, postane član skupnega SRIP pod vsebinsko koordinacijo TECES;
 • pristop v SRIP mora potrditi tudi Upravni odbor SRIP;
 • v SRIP se lahko pristopi tudi preko drugih ustanoviteljev SRIP, vendar v tem primeru član SRIP ne more pridobiti tudi statusa člana TECES ali SiEnE;
Članarina
 • osnovna članarina;
 • doplačilo k osnovni članarini;
 • doplačilo k osnovni članarini v znesku, da se doseže članarina določena v SRIP-u;
Primarni cilj(i)
 • ustvarjanje sinergije s strateškim in razvojnim povezovanjem raznolikih deležnikov;
 • krepiti globalno konkurenčnost svojih članov;
 • združevanje in povezovanje podjetij, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov ter drugih deležnikov;
 • s strateškim in celovitim pristopom povezovanja civilnih in obrambnih deležnikov omogočiti čim enostavnejše vključevanje slovenskih partnerjev v mednarodne obrambne programe, razvojne projekte ter globalne obrambne verige vrednosti;
 • združevanje in povezovanje podjetij, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov ter drugih deležnikov na področju pametnih in trajnostnih stavb skladno usmeritvam Slovenske strategije pametne specializacije;
Komu priporočamo
 • pravnim osebam, ki želijo sodelovati in imeti možnost vključevanja v aktivnosti ter koristiti sinergijske učinke povezovanja med člani partnerstev TECES;
 • pravnim osebam, ki se še odločajo o aktivnejšem udejstvovanju v aktivnostih in drugih partnerstvih pod okriljem TECES.
 • podjetjem in raziskovalnim organizacijam, ki imajo raziskovalno-razvojne, tehnološke ali proizvodne zmogljivosti;
 • podjetjem in raziskovalnim organizacijam, ki se želijo aktivneje vključiti na obrambno področje in v razvojne domače ali mednarodne projekte razvoja rešitev tako za obrambno kot civilno rabo (dvojna raba).
 • deležnikom, ki želijo aktivneje nastopati v sklopu aktivnosti skladnimi s S4;
 • deležnikom, ki želijo koristiti tudi ugodnosti SRIP ter imeti možnost podpore njihovih aktivnosti tudi s pomočjo državne subvencije, ki jo je država namenila ustanoviteljem SRIP za krepitev partnerstva (v primeru, da je omogočeno aktivno sofinanciranje aktivnosti SRIP.

 

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

Objave

 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.