Predstavitev

TECES je mednarodno prepoznaven nosilec strateških razvojnih partnerstev in projektov zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev za reševanje globalnih energetskih in okoljskih izzivov.

Poslanstvo TECES je krepitev kompetenc, doseganja višje dodane vrednosti in izboljšanje konkurenčnosti članov z ustvarjanjem sinergij ter spodbujanjem sodelovanja med podjetji, raziskovalno-izobraževalnimi ustanovami in državo.

Delovanje TECES po konceptu inovacijskih grozdov

Leta 2001 so ga ustanovila slovenska podjetja in fakultete kot pravno osebo (zasebni zavod), katerega cilj je krepiti sodelovanje, mreženje in rast svojih ustanoviteljev in članov v inovacijskih grozdih. TECES izvaja svoje poslanstvo in podporno vlogo v okviru raznovrstnih strateških partnerstev (inovacijskih grozdih)

TECES deluje skladno mednarodno priznanim konceptom inovacijskih gozdov (ang. innovation clusters).
Kot grozdna organizacija pravna oseba (ang. cluster organisation) razvija in ponuja raznovrstne storitve v podporo ustvarjanja sinergij med partnerji, s čimer zagotavlja specializirane, uporabniku in članom prilagojene podporne storitve.

Kaj so inovacijski grozdi?

Grozde lahko obravnavamo kot regionalne ekosisteme sorodnih industrijskih panog in kompetenc, za katere je značilen širok spekter medsebojnih odvisnosti in komplementarnosti.

Lahko jih opredelimo tudi kot skupino podjetij, fakultet, inštitutov in drugih povezanih ekonomskih deležnikov, ki so locirani regionalno sorazmerno drug blizu drugega, so dosegli zadostno velikost za razvoj posebnih kompetenc, skupni razvoj storitev in produktov, ali so vzpostavili učinkovitejšo in konkurenčnejšo razvojno sodelovanje med dobavitelji, ponudniki rešitev in nosilci verig vrednosti zaradi doseganja skupnih interesov in učinkov.

 

diagram

Ključni deležniki TECES in pomembnost državnih razvojnih ukrepov

TECES deluje po konceptu ustvarjanja sinergij med deležniki »Triple Helix« ali »Quadruple Helix« inovacijskega sistema, ki ga predstavljajo podjetja (industrija) – raziskovalne organizacije (univerze) – država – uporabniki.

diagram

Eden izmed ključnih deležnikov je država s svojimi ministrstvi in državnimi organi ter raznovrstnimi razvojnimi ukrepi, s katerimi želi spodbuditi konkurenčnost slovenskega gospodarstva, povečati odličnost slovenske znanosti, podpreti razvoj kadrov, dvigniti mednarodno prepoznavnost slovenskih deležnikov itd.

Država lahko preko svojih ministrstev in drugih državnih organov zagotavlja ustrezno inovacijsko okolje z raznolikimi državnimi razvojnimi ukrepi. S tem zagotovi osnovne pogoje za odlično delovanje subjektov inovacijskega okolja, med katere spadajo tudi inovacijski grozdi in podobne podporne institucije kot je TECES.

Takšne ukrepe država sprejema in izvaja kot članica EU v glavnem skladno sedem-letnim finančnim perspektivam in programskih obdobjem EU.

TECES tako najbolje deluje in ustvarja dodano vrednost, ko je na voljo obilica raznovrstnih razvojnih in drugih inovacijskih ukrepov na nacionalnem ali mednarodnem nivoju. V tem primeru lahko TECES ustrezno kvalitetno opravlja svoje poslanstvo in zagotavlja s svojimi prilagojenimi storitvami članom raznoliko podporo za dvig konkurenčnosti svojih članov.

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

Objave

 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.