TECES se je skupaj s še petimi grozdi iz Slovenije ter predstavniki ministrstev MGRT, MIZŠ in SVRK udeležil delavnice z Agencijo za razvoj grozdov - ACCIO iz Katalonije (Španija) ter njihovimi najpomembnejšimi grozdi.

TECES je kot prvi slovenski grozd (cluster) pridobil srebrno oznako za odličnost pri kakovosti vodenja in upravljanja grozda, ki ga podeljuje ESCA, Evropsko združenje za analizo delovanja grozdov.

TECES deluje na področju energetsko učinkovitih rešitev ter energetsko učinkovite pretvorbe in rabe energije. Je tudi nosilec Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo, ki je ena izmed devetih ključnih razvojnih partnerstev skladno Strategiji pametne specializacije Slovenije (S4).

Z veseljem vas obveščamo, da je TECES med 25 izbranimi grozdi, ki bodo deležni tehnične podpore Evropske platforme za sodelovanje grozdov (ECCP) v okviru instrumenta „Na poti k zeleni tranziciji“. 

Gre za pobudo ECCP, ki jo financira Evropska komisija. Ta omogoča grozdom, da med svojimi člani s tehnično svetovalno podporo spodbujajo spretnosti zelenega prehoda (green transition). Vrste tehnične podpore obsegajo od individualnega mentorstva, neposrednega svetovanja do delavnic in spletnih seminarjev ter dokumentov z navodili.

TECES bo predvidene aktivnosti izvajal za člane svojih treh partnerstev.

TECES s ciljem krepitve sinergije med člani in podpore aktivnostim na področjih delovanja partnerstva TECES / SRIP PSiDL usmerja 125.000 € v podporo teh aktivnosti. Podprte aktivnosti morajo biti skladne usmeritvam partnerstva na področjih krepitve skupnega razvoja in raziskav, razvojno strateških (dobavnih) verig vrednosti med nosilci verig, dobavitelji in uporabniki rešitev, internacionalizacije, mednarodnega sodelovanja in prepoznavnosti ter usposabljanja in izobraževanja zaposlenih.

TECES je v maju pristopil k članstvu v Evropsko zavezništvo za čisti vodik (ECH2A - European Clean Hydrogen Alliance), ki združuje deležnike iz industrije, nacionalnih in lokalnih javnih organov, civilne družbe in drugih zainteresiranih strani.

Združenje je glavni posvetovalni organ za izvedbo vodikove strategije za podnebno nevtralno Evropo, za razvoj naložbenega programa za spodbujanje uvajanja vodika ter vzpostavitev konkretnega nabora projektov.

V članstvo so nas sprejeli na podlagi izkušenj vodenja platforme SHIFC – Slovenske platforme za vodik in gorivne celice, ki je delovala med leti 2005-2010 in omogočala sodelovanje več kot 30 slovenskih partnerjev (podjetij, inštitutov, univerz, raziskovalnih organizacij).

S članstvom v ECH2A TECES želi na nacionalni ravni izboljšati ozaveščenost o uporabi vodika v industrijskih stebrih: - čista proizvodnja vodika; - prenos in distribucija čistega vodika; - čisti vodik v industrijski uporabi; - čisti vodik za mobilnost; - čisti vodik v energetskem sektorju; in - čisti vodik za stanovanjske namene.

O European Clean Hydrogen Alliance/ Evropsko zavezništvo za čisti vodik

V Barceloni je med 29. in 31. oktobrom potekal IoT Solutions World Congress (#IOTSWC19), ki je eden največjih svetovnih dogodkov posvečen digitalni transformaciji v raznih industrijskih panogah, medsektorkemu povezovanju Internet of Things (IoT) tehnologij, blockchainu in umetni inteligenci (AI).

To leto smo se dogodka udeležili tudi s strani TECES, predvsem zaradi želje po vpogledu v stanje in trende na področjih energije & distribucije, stavb & infrastrukture ter proizvodnje, ki predstavljajo ene izmed ključnih področij delovanja TECES in SRIP PSiDL.

12. in 13. februarja smo se v Ljubljani udeležili srečanja vseh SRIP in predstavnikov Bavarske, ki je potekalo v Tehnološkem parku Ljubljana. Z nemške strani so bili prisotni Hans-Joachim Heusler, direktor Bayern International in Daniel Gottschald, direktor InSITE Bavaria. Bayern International in InSITE Bavaria sta instituciji, ki skupaj spodbujata vzpostavitev verig vrednosti v obliki novih grozdov, industrijskih parkov in univerz, v katere vključujejo tako Bavarska kot tudi druga podjetja in raziskovalne institucije.

Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) se je 22. septembra 2020 uspešno predstavilo na sestanku Delovne skupine za energijo in okolje (Energy and Environment Working Group) v okviru Evropske obrambne agencije .

Tokratni sestanek delovne skupine je bil namenjen razpravi o vplivu klimatskih sprememb na obrambno področje in pregledu nadaljnjega razvoja področja. Virtualnega sestanka se je udeležilo izjemno število mednarodnih strokovnjakov iz obrambnega področja in civilnih predstavnikov iz industrije ter akademskih krogov.

Slovenska predstavnika v delovni skupini, pk. Robert Šipec iz MORS in Matej Gajzer iz TECES, sta uspešno predstavila novo vzpostavljeno partnerstvo SiEnE. Predstavitev je zaradi zanimivega koncepta povezovanja civilnih in obrambnih  deležnikov znotraj obrambnih programov požela precejšnje zanimanje, saj smo že v naslednjih dveh dnevih prejeli več kot 5 povabil za mednarodno sodelovanje.

V sredo, 29. januarja 2020, smo v prostorih bivše vojaške gimnazije v Ljubljani uspešno izvedli delavnico »Vključevanje slovenskih partnerjev v programe energija in okolje Evropske obrambne agencije (EDA)«, ki je potekala v organizaciji Ministrstva za obrambo RS (MORS) in TECES.

V juniju 2019 je potekalo pod okriljem TECES nekaj ključnih dogodkov za ustanovitelje in člane. Namen je bil pregled dosedanje vloge TECES, predvsem pa želene ter pričakovane vloge v prihodnosti glede na interese in potrebe članov in ustanoviteljev. Te predstavljajo raznovrstni deležniki iz elektro in elektronske industrije, energetike in drugi ponudniki ter uporabniki energetsko učinkovitih rešitev. Ugotovljeno je, da se TECES uspešno prilagaja novo nastalim razmeram, vendar bo zaradi širine delovanja in vseobsegajočega prepletanja do sedaj relativno ločenih panog, nujna krepitev aktivnosti na ožje fokusiranih področij, kjer lahko dosežemo največji učinek povezovanja deležnikov. Posebno pozornost bo potrebno nameniti vseobsegajoči digitalizaciji produktov in povezovanju z raznimi panožnimi in drugimi združenji.

Včeraj se je uspešno zaključila mednarodna dvodnevna konferenca FUTURE 4.0, ki je potekala med 19. in 20. novembrom 2019 v Velenju. Dogodek, primarno namenjen povezovanju podjetij - korporacij in startupov na področju Industrije 4.0, je potekal v organizaciji SAŠA INKUBATORJA s podporo raznih organizacij, tudi članov partnerstva TECES in SRIP PSiDL.

Veseli nas, da smo pri tokratnem dogodku FUTURE 4.0 2019 sodelovali kot strateški partner in omogočili uspešno izvedbo in zaključek dogodka.

Slovenski predstavnik imenovan za prvega industrijskega poročevalca (ang. Industry Rapporteur) skupine za tehnološke zmogljivosti za energijo in okolje (ang. Energy and Environment CapTech - EnE CapTech) pod okriljem Evropske obrambne agencije (ang. European Defence Agency - EDA). Prominentna vloga je bila zaupana Mateju GAJZERJU iz TECES in partnerstva SiEnE, ki že več kot 25 let deluje na področju razvojnega povezovanja civilnih partnerjev v Sloveniji in tujini.

Imenovanje slovenskega predstavnika na eno izmed pomembnejših civilnih funkcij v EnE CapTech, predstavlja izjemno priznanje predstavnikov ministrstev za obrambo iz več kot 23 vključenih držav dosedanjemu aktivnemu delovanju Ministrstva za obrambo RS (MORS) in TECES / SiEnE v aktivnostih EnE CapTech.

Imenovanje predstavlja tudi velik izziv in odgovornost novo imenovanega industrijskega poročevalca pri okrepitvi razvojnega povezovanja civilnih partnerjev in identifikaciji ter pripravi predlogov mednarodnih projektov za naslavljanje okoljskih in energetskih izzivov obrambnega področja.

Več kot 80 strokovnjakov iz 13 evropskih držav se je med 16. In 17. februarjem 2023 udeležilo otvoritvenega sestanka projekta »INDY, energijsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze« (ang. Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps) v Mariboru, Slovenija.

Projekt INDY predstavlja enega izmed strateških projektov v podporo zelenemu prehodu in dvigu energetske učinkovitosti na obrambnem področju v EU, ki je bil s strani Evropske Komisije (EC) odobren za sofinanciranje v višini na prvem javnem razpisu Evropskega obrambnega sklada (EDF) leta 2021. Konzorcij vključuje več kot 31 različnih organizacij iz 13 evropskih držav in ga podpira več kot 9 ministrstev za obrambo.

Otvoritveni nagovori uglednih govorcev iz slovenskega Ministrstva za obrambo, državni sekretar dr. Damir Črnčec in predstavniki francoskega Ministrstva za oborožene sile so poudarjali pomembnost zelenega energetskega prehoda na obrambnem področju, priložnosti za krepitev sodelovanja med različnimi civilnimi in obrambnimi predstavniki pri razvoju in izvedbi rešitev za bodoče energetsko neodvisne in učinkovite vojaške baze, ki bodo temeljile na dejanskih zahtevah končnih uporabnikov.

Dvodnevni dogodek je bil namenjen tudi vzpostavitvi konzorcijskih odločevalnih in posvetovalnih odborov. En izmed najpomembnejših je posvetovalni Odbor končnih uporabnikov (EAB). Tega sestavljajo predstavniki v projekt vključenih ministrstev za obrambo ali oboroženih sil. Namen posvetovalnega telesa je podpreti in svetovati projektnim partnerjem o prihodnjih potrebah in tehničnih zahtevah končnih uporabnikov, da bi zagotovili poenotenje in interoperabilnost novo razvitih rešitev.

Dogodek je potekal v organizaciji slovenskega koordinatorja projekta TECES in s podporo Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) ter Ministrstva za obrambo RS (MORS) kot odgovornega za koordinacijo v projekt vključenih ministrstev.

V TECES se že od ustanovitve leta 2001 osredotočamo na področja zelenih tehnologij, energetsko učinkovitih naprav in rešitev. Skladno konceptu inovacijskih grozdov razvijamo naše storitve v podporo našim ustanoviteljem, članom in partnerjem.

V zadnjih letih partnerje znotraj raznih projektov in partnerstev pod okriljem TECES, npr. tudi v SRIP Pametne stavbe in dom, povezujemo in podpiramo pri razvoju inovativnih rešitev, ki naslavljajo zeleni prehod in rešujejo energetsko-okoljske izzive. Domači strokovnjaki in podjetja so s svojimi kompetencami in zmogljivostmi sposobni ponuditi inovativne in prebojne zelene rešitve tako na slovenskem kot globalnem trgu.

Ravno te zelene in energetsko učinkovite rešitve za civilno rabo so z vidika uporabe z manjšimi modifikacijami lahko uporabne tudi v obrambne namene, saj rešujejo podobne probleme. Takšne rešitve dvojne rabe lahko uporabljamo tako za civilne namene, pri zaščiti in reševanju pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tudi v obrambne namene.

Ob izredno povečani mednarodni podpori zelenemu prehodu in reševanju okoljskih izzivov na civilnem kot tudi na obrambnem področju, smo v TECES skupaj z Ministrstvom za obrambo (MORS) ta potencial zaznali. V letu 2020 sta tako MORS in TECES ustanovila Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE).

Aktivno se vključujemo in sodelujemo v nacionalnih in mednarodnih obrambnih programih. Iščemo in ustvarjamo priložnosti za naše člane ter njihovo vključevanje v mednarodne obrambne programe, projekte in verige vrednosti, identificiramo možnosti za sodelovanje pri oblikovanju novih smernic ozelenitve obrambnega področja.

V letu 2021 smo za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS) uspešno zaključili RR študijo možnosti razvoja pametnih energetsko učinkovitih premestljivih kampov za obrambne in civilne namene (tako imenovano dvojno rabo).

Študija je iskala odgovore na specifične potrebe MORS, Slovenske vojske (SV) in Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Podala je predloge razvojnih ukrepov in načrt strategije 10 letnega razvoja, ki upošteva razvojne kapacitete in zmogljivosti slovenskih deležnikov ter osvetlila možnosti mednarodnega sodelovanja v obrambnih programih.

Študija je zasnovana kot strateški dokument, ki naročniku omogoča razumevanje tehnologij, trendov in razvojnih zmogljivosti slovenskih partnerjev, ter mu omogoča enostavnejše sprejemanje odločitev in usmerjanje domačih in mednarodnih aktivnosti.

Izvedena študija, podkrepljena z izjemnimi rezultati mednarodnih aktivnosti TECES in in Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE), postavlja pametne energetsko učinkovite in energijsko neodvisne premestljive kampe kot ene izmed strateških področij mednarodnega delovanja MORS, SiEnE in slovenskih partnerjev pod okriljem TECES.

Poziv je namenjen slovenskim ekspertom širokega spektra najrazličnejših znanj in visoke ravni strokovnosti. Razmišljanje izven okvirov, strokovna znanja nastajajočih tehnologij, sposobnost spiralnega odprtega inoviranja in ciljno usmerjeno sodelovanje deležnikov je osnova delovanja predmetnega mrežnega ekosistema – povezujemo eksperte celotnega tehnično-tehnološkega spektra in najrazličnejših profilov.

Baza ekspertov predstavlja »ribnik« inovativnih akterjev in »mavrico« tehnoloških znanj. Domači in mednarodni programi, raziskovalno-razvojni projekti in konzorciji, raznolike delovne in programske skupine ter strateška delovna telesa ponujajo široke možnosti vključevanja ekspertov v domače in predvsem mednarodne raziskovalne tokove in verige vrednosti.

Izraz interesa za vključitev v bazo ekspertov se izkaže z izpolnitvijo vprašalnika. Prvi rok za vpis v bazo ekspertov je 22. april 2024 – poziv po tem datumu ostaja odprt do nadaljnjega. Povezava za vpis se nahaja na spodnjem naslovu:

Z namenom dodatne razlage razpisa, prašalnika ter projektov organiziramo spletni SYeNERGY dogodek s podrobno predstavitvijo poziva ekspertom in načrtovanih nadaljnjih aktivnosti. Dogodek bo v četrtek, 18. aprila 2024 s pričetkom ob 13. uri.

Poziv je namenjen slovenskim podjetjem in raziskovalnim organizacijam z raziskovalno-razvojnimi, tehnološkimi in/ali proizvodnimi zmogljivostmi ter kompetencami, ki bi želela sodelovati v okviru prvega mednarodnega razvojnega Cat B projekta »Energijsko pozitivne in nič emisijske hitro premestljive stavbe (E+ZERO)« (ang. Energy positive and zero emission rapidly deployable buildings (E+ZERO).

E+ZERO je pilotni Cat B projekt v okviru aktivnosti Energy and Environment CapTech znotraj Evropske obrambne agencije (EDA), kjer TECES in Ministrstvo za obrambo RS (MORS) pod okriljem Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) prevzemata mednarodno vodilno koordinacijsko vlogo. Projekt je trenutno v fazi priprave mednarodnega konzorcija.

Cilj razvoja projekta E+ZERO so produkti za uporabo tako v civilne kot tudi obrambne namene z velikimi možnostmi uporabe tudi v drugih projektih in partnerstvih pod okriljem TECES.

Projekt E+ZERO se vsebinsko navezuje na mednarodni projekt »INDY, Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps«, na nacionalni strateški program »Razvoja pametnih energetsko učinkovitih in samozadostnih premestljivih baz za civilno in obrambno rabo« (PamPIK 2) in tudi na fokusna področja delovanja partnerstva SRIP Pametne stavbe in dom. V vseh je TECES nosilec ali eden izmed ključnih koordinatorjev aktivnosti.

Zainteresirane partnerje vabimo, da oddate interes sodelovanja v projektu E+ZERO ali podobnih projektih z izpolnitvijo vprašalnika in predlogi inovativnih tehnologij/rešitev (https://go.teces.si/njj), ki bi jih želeli vključiti v projekt.

Prvi rok za oddajo interesa je potekel 9. aprila 2024. Odprt je drugi rok za oddajo interesa, ki se zaključi ob izboru najbolj primernih tehnologij.


Z namenom razjasnitve morebitnih nejasnosti pri vpisovanju interesa sodelovanja organiziramo spletni dogodek TECES SYeNERGY za podrobno predstavitev poziva E+ZERO in načrtovanih nadaljnjih aktivnosti. Dogodek bo v sredo, 27. marca 2024 s pričetkom ob 14. uri.

Člane TECES / SRIP PSiDL vabimo, da se v okviru posebne ponudbe kot CORPO PARTNER udeležite dvodnevne konference FUTURE 4.0 (Where Startups Meet Corporations), ki bo potekala 19. in 20. novembra 2019. Kot partner boste imeli možnost aktivne udeležbe na dogodku in prilagoditve sestankov skladno svojim potrebam z več kot 45 startupi iz regije ADRIATIC.

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.