Zadnje objave
Projekt »INDY, energetsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze« (ang. Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps) predstavlja enega izmed prvih strateških projektov ozelenitve evropskega obrambnega sektorja, ki je bil s strani Evropske Komisije (EC) odobren za sofinanciranje na prvem javnem razpisu Evropskega obrambnega sklada (EDF) leta 2021.Projekt traja 26 mesecev…
Z letom 2023 uvajamo prenovljen model članarin in članstev v partnerstvih pod okriljem TECES, ki je bolj prilagojen potrebam članov, razmeram na trgu in stanju nacionalnega ter mednarodnega inovacijskega okolja, katerega del je TECES.Pomemben del prenove predstavlja poenoten način dela s člani vseh partnerstev pod okriljem TECES, kamor spadajo tri…
Nekaj delovnih mest smo že zapolnili. Kljub vsemu se še zmeraj želimo okrepiti z dodatno pomočjo pri vodenju nacionalnih in mednarodnih razvojnih projektov večih partnerjev.Preverite prosta delovna mesta: TEHNIČNI VODJA PROJEKTOV in VIŠJI VODJA PROJEKTOV nacionalnih in mednarodnih razvojnih projektov večih partnerjev in ORGANIZATOR DOGODKOV, USPOSABLJANJ in PROMOCIJE v podporo skupnim aktivnostim s člani naših partnerstev. Za…
Izjemen uspeh TECES in slovenskih partnerjev na prvem razpisu Evropskega obrambnega sklada (EDF) v letu 2021. Na ravni držav se Slovenija z 78% uspešnostjo prijav uvršča na sam vrh EU. Vključeni smo v 10 financiranih projektov, pri kar 4-ih je slovenski partner tudi nosilec konzorcija (TECES, Pipistrel, Beyond Semiconductors in…
V TECES se že od ustanovitve leta 2001 osredotočamo na področja zelenih tehnologij, energetsko učinkovitih naprav in rešitev. Skladno konceptu inovacijskih grozdov razvijamo naše storitve v podporo našim ustanoviteljem, članom in partnerjem.V zadnjih letih partnerje znotraj raznih projektov in partnerstev pod okriljem TECES, npr. tudi v SRIP Pametne stavbe in…
Generalni direktorat za obrambno industrijo in vesolje (DG DEFIS) je sprejel drugi delovni program Evropskega obrambnega sklada (EDF) za leto 2022. Proračun obsega 1 milijardo EUR za krepitev EU obrambnih zmogljivosti in novih orodij za obrambne inovacije. DG DEFIS v sprejetem programu razpisov 2022 namenja 54.000.000 EUR za vključevanje malih…
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v sodelovanju s Javno agencijo SPIRIT v petek, 15. 04. 2022 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO).Namen JR je spodbuditi razvojne in inovacijske dejavnosti, katerih rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (PD…
V letu 2021 smo za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS) uspešno zaključili RR študijo možnosti razvoja pametnih energetsko učinkovitih premestljivih kampov (PamPIK) za obrambne in civilne namene (ti. dvojno rabo).Ključni del študije in predlaganih podpornih ukrepov predstavljajo misije kot ključne razvojne usmeritve s predlogi tematskih področij usmerjanja razvoja novih…
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v petek, 18. 03. 2022 v Uradnem listu objavilo Javni razpis »Digitalna preobrazba gospodarstva« (Načrt za okrevanje in odpornost) (JR Digit NOO). Za hiter pregled ključnih vsebin javnega razpisa preberite povzetek razpisa, ki smo ga pripravili v TECES.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v sodelovanju s Javno agencijo SPIRIT v petek, 18. 03. 2022 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST 2022 NOO). Objavljen razpis sodi v okvir Načrta za okrevanje in odpornost.…
Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji (KOC EEI 4.0) je predstavljal vsebinsko prelomnico sodelovanja partnerjev pod okriljem TECES. Prvič smo aktivno posegli na problematiko razvoja kadrov in upravljanja človeških v elektroindustriji, katero smo prej podpirali preko tehnoloških projektov. Prav pridobljene izkušnje iz vodenja razvojno raziskovalnih projektov so nam omogočile…
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) napoveduje v marcu 2022 nov javni razpis za SPODBUJANJE INVESTICIJ, ki bo verjetno zanimal večino podjetij.Podpora investicijam bo v skladu z novelo Zakona o spodbujanju investicij, ki je stopila v veljavo 05. 03. 2022. Ta prinaša za podjetja kar nekaj zelo ugodnih razširitev…
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT in Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) objavilo novi paket javnih razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).K že odprtim javnim razpisom s področja raziskav in razvoja so se 04. 03. 2022 pridružili še štirje; 1) Spodbude…
Po 20 letih delovanja smo se skladno prenovi strategije preimenovali v TECES, grozd zelenih tehnologij. Krajši naziv in trženje aktivnosti še zmeraj ostaja pod imenom TECES.V TECES danes delujemo v precej širšem obsegu, kot ob ustanovitvi leta 2001. Ne posegamo samo na področje električnih naprav in strojev, temveč na mnogo…
V letu 2021 smo za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS) uspešno zaključili RR študijo možnosti razvoja pametnih energetsko učinkovitih premestljivih kampov za obrambne in civilne namene (tako imenovano dvojno rabo).Študija je iskala odgovore na specifične potrebe MORS, Slovenske vojske (SV) in Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Podala…
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v sodelovanju s Javno agencijo SPIRIT v petek, 18. 02. 2022 v Uradnem listu objavilo Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO).Cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev z visoko dodano vrednostjo…

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.