23.11.2020

V oktobru 2020 pristopilo v partnerstvo SiEnE prvih šest članov

V oktobru 2020 je v partnerstvo SiEnE pristopilo prvih šest članov; TROIA d.o.o., ROBOTINA d.o.o., Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) in Katedra za energetsko strojništvo (KES) iz Fakultete za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru in Zavod za gradbeništvo Slovenije. Podjetju TROIA d.o.o. pripada tudi čast prvega člana partnerstva.

Z večino novih članov sodelovanje že poteka znotraj razvojnih partnerstev TECES (energy cluster) in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, ki prav tako delujeta pod koordinacijo TECES-a.

Z novimi člani že iščemo možnosti za njihove napredne in trajnostne rešitve tudi na obrambnem področju.
SiEnE pridruzite se SLO TRANS

V oktobru 2020 je v partnerstvo SiEnE pristopilo prvih šest članov. Z novimi člani že iščemo možnosti za povečanje prodajnih priložnosti in apliciranje znanj v razvoj inovativnih rešitev tako za obrambne kot civilne namene.

Posebej velja poudariti, da z nekaterimi člani že aktivno sodelujemo tudi znotraj dveh ostalih razvojnih partnerstev TECES (energy cluster) in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo pod okriljem TECES-a. Področja delovanja obeh se izredno prepletajo tudi s področji delovanja SiEnE ob vključevanju še dodatnih področjih uporabe tehnologi in rešitev.

Znotraj SiEnE partnerstva smo z nekaterimi novimi člani (ZAG, LAHDE, KES, FERI) že pričeli z aktivnim sodelovanjem. V nastajanju je študija izvedljivosti možnosti razvoja pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitetkampov PamPIK, ki združujejo koncept hitro postavljivih in energetsko varčnih, ali samooskrbnih, bivalnih enote za vojaško in civilno rabo, kot so npr. potrebe zaščite in reševanja ob izrednih katastrofah.

Veselimo se nadaljnjih skupnih projektov za dobrobit sodobne in prihodnje družbe.

Postanite član ali podpornik v razvojnem partnerstvu SiEnE. Več tukaj

Novi člani se predstavijo

 • TROIA, Informacijske storitve, d.o.o., Slovenj Gradec, ustanovitev 2010
  je inovativno podjetje s področja informacijskih storitev in produktov za podporo upravljanja sredstev v javnem, zasebnem in gospodarskem sektorju. Njihova uspešnost se kaže predvsem v hitrem odzivu na nove spremembe na trgu s področja nudenja IT podpore in rešitev zainteresiranim stranem. Za SiEnE je odličen kandidat za skupne projekte iz energetike in naprednih rešitev na obrambnem področju.
 • ROBOTINA, Podjetje za inženiring, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o., Hrpelje-Kozina, ustanovitev 1990:
  je uspešno razvojno-proizvodno podjetje s poudarkom na rešitvah na področju krmiljenja in avtomatizacije. Danes je visoko kakovosten ponudnik internet stvari (IoT) produktov v svetovnem merilu, tudi pod lastno blagovno znamko. Zavzema se za popolno transformacijo bivalnega okolja človeka v smeri sooblikovanja in izgradnje pametnih stavb, pametnih mest in pametnih domov, zato je nepogrešljiv član za partnerstva, ki delujejo pod okriljem TECES-a. Poleg SiEnE je še član partnerstva TECES in SRIP Pametne stavbe.
 • Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE), Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, ustanovitev 1990
  je primarno raziskovalna organizacija, ki deluje v okviru Fakultete za strojništvo, članice UL. Laboratorij preučuje in poučuje tematike s področja prenosa in regulacije toplote in snovi, tudi na mikro in fraktalnem nivoju, ter obenem razvija modele in procese upravljanja energije z velikim potencialom v večih industrijskih branžah, tudi za vojaško in stavbno industrijo. LAHDE je aktiven član tudi v partnerstvu TECES in SRIP Pametne stavbe.
 • Katedra za energetsko strojništvo (KES), Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, ustanovitev l. 1919:
  je priznana raziskovalna enota znotraj Fakultete za strojništvo, članice UL, ki se ukvarja s proučevanjem ključnih pojmov tako imenovane zelene ekonomije s poudarkom na sodobni energetiki, mobilnosti in trajnostnem razvoju. Je član v partnerstvu TECES in SRIP Pametne stavbe. Ekspertna področja KES, ki se sinergistično dopolnjujejo s cilji SiEnE, in hkrati TECES in SRIP-PSiDL, so področja obnovljivih virov, vodikove tehnologije in gorivne celice, elektromobilnost in baterije, obnovljiva goriva, hidro in vetrna energija ter nizko-emisijski procesi izgorevanja.
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI), Univerza v Mariboru, Maribor, ustanovitev l. 1975:
  je mednarodno priznana raziskovalna organizacija znotraj UM. FERI je tudi član razvojnega partnerstva na področju pametnih stavb, tako TECES in SRIP Pametne stavbe. Kot raziskovalni partner v partnerstvu SiEnE bo velik doprinos prispeval pri razvoju pametnih omrežij, podajanju znanj s področja obnovljivih virov energije in sooblikovanju sodobnih, trajnostnih sistemov za upravljanje z energijo.   
 • Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG, Ljubljana, ustanovitev l. 1949:
  je pozicioniran kot vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji, z visokim priznanjem tudi v tujini. Ukvarja se z multidisciplinarnim delom na področju materialov in ostale gradbene infrastrukture. Z včlanitvijo v razvojno partnerstvo SRIP Pametne stavbe in SiEnE izkazuje velik interes pri razvijanju in inoviranju stavb prihodnosti, ki so trajnostno naravnane in energetsko varčne, za civilno in vojaško uporabo. 

SiEnE pridruzite se SLO TRANS 

 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.