18.06.2019

Ustanovitelji pozitivno o načrtovani vlogi TECES v podporo povezovanju v prihodnosti

V juniju 2019 je potekalo pod okriljem TECES nekaj ključnih dogodkov za ustanovitelje in člane. Namen je bil pregled dosedanje vloge TECES, predvsem pa želene ter pričakovane vloge v prihodnosti glede na interese in potrebe članov in ustanoviteljev. Te predstavljajo raznovrstni deležniki iz elektro in elektronske industrije, energetike in drugi ponudniki ter uporabniki energetsko učinkovitih rešitev. Ugotovljeno je, da se TECES uspešno prilagaja novo nastalim razmeram, vendar bo zaradi širine delovanja in vseobsegajočega prepletanja do sedaj relativno ločenih panog, nujna krepitev aktivnosti na ožje fokusiranih področij, kjer lahko dosežemo največji učinek povezovanja deležnikov. Posebno pozornost bo potrebno nameniti vseobsegajoči digitalizaciji produktov in povezovanju z raznimi panožnimi in drugimi združenji.

Ustanovitelji o vlogi TECES

V četrtek, 13. junija 2019, sta bila v Škofji Loki v prostorih DOMEL-a, ustanovitelja TECES in člana SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, organizirana dva dogodka ustanoviteljev / članov, usmerjena pregledu današnje in želene vloge TECES v prihodnosti.

Na 30. seji Sveta zavoda TECES so ustanovitelji potrdili uspešno poslovanje TECES v letu 2018 in pregledali program aktivnosti ter enako pozitivne napovedi v letu 2019. Glede na široko področje delovanja TECES, ki je tudi posledica zastavljene Strategije pametne specializacije Slovenije, je bilo ugotovljeno, da se TECES uspešno prilagaja novo nastalim razmeram. Po prestrukturiranju v letu 2017 se iz centra z lastno razvojno infrastrukturo danes uveljavlja kot grozd in združenje, ki uspešno opravlja vlogo povezovanja partnerjev v skupne aktivnosti.

Zaključki posveta članov

Po zaključeni seji ustanoviteljev TECES se je razprava, kateri so se pridružili še drugi predstavniki podjetij, nadaljevala v okviru strateškega posveta članov "Podporna vloga TECES elektroindustriji". Posvet je bil namenjen pregledu potreb in interesov deležnikov elektroindustrije, pogovoru o strateških usmeritvah, ciljih ter izzivih elektro in elektronske industrije in na nanjo navezujoče panoge ter opredelitvi podporne vloge TECES pri njihovemu doseganju. Jasno je bila izpostavljena potreba po nadaljnji krepitvi podpore povezovanja podjetij in javnih raziskovalnih organizacij, kar je tudi razlog za ustanovitev TECES.

TECES danes deluje na širokem področju trajnostne in sistemsko učinkovite rabe energije, združuje pa raznovrstne deležnike elektro in elektronske industrije, energetike in druge ponudnike ter uporabnike energetsko učinkovitih rešitev. TECES izvaja aktivnosti v podporo in koordinacijo skupnega razvoja in vzpostavitve demonstracijskih projektov partnerjev, novih verig vrednosti, usposabljanja in razvoja kadrov, internacionalizacije, sodelovanja z državo.

Zaradi vseobsegajoče digitalizacije in z njo povezanim prepletanjem do sedaj relativno ločenih panog, je nujna okrepitev aktivnosti na ožje fokusiranih področjih, kjer so lahko dosežemo največje učinke povezovanja. Posebej je bila izpostavljena potreba po vključevanju in povezovanju vsebin iz raznih panožnih združenj ter drugih sektorsko povezanih deležnikov.

Ogled prenovljenih proizvodnih prostorov DOMEL v Škofji Loki

Po končanem posvetu so si udeleženci pod vodstvom predsednika uprave mag. Matjaža Čemažarja ogledali prenovljene proizvodne prostore Domela v Škofji Loki in proizvodnjo komponent za elektro motorje. V prenovo proizvodnih prostorov so uspešno vključene tudi dosedanje izkušnje in rešitve lastnih strokovnjakov.

Podjetje DOMEL je eden vodilnih razvojnih dobaviteljev električnih motorjev za sesalnike, enosmernih motorjev, elektronsko komutiranih motorjev in sestavnih delov. Je globalno usmerjen slovenski razvojni dobavitelj EC-sistemov in komponent z letnim prometom preko 150 mio € in preko 1000 zaposlenih. Je eden izmed ustanoviteljev TECES, član SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, SRIP Mobilnost in SRIP Tovarne prihodnosti.

H konkurenčnosti Domelovih proizvodov pomembno doprinaša visok nivo avtomatizacije proizvodnih operacij in procesov, o čemer so se lahko prepričali tudi udeleženci dogodka.

Z dobrim poznavanjem tako izdelave kot tudi spremljanja kakovosti izdelkov lahko danes z visoko stopnjo zanesljivosti kupcem dobavlja izdelke najvišjega kakovostnega razreda. Ta znanja učinkovito izrablja tudi pri avtomatizaciji proizvodnje, ki je v veliki večini izdelana v Domelu. V preteklosti je bil poudarek pri avtomatizaciji proizvodnje predvsem na področju montažne tehnike, v zadnjem času pa postaja nabor izdelane avtomatizacije vse bolj pester – od manjših naprav pa vse do kompleksnih robotskih celic.

S sodobno avtomatizacijo in robotizacijo prispeva k produktivnosti in zanesljivosti proizvodnih procesov, hkrati le-te nadgrajuje z rešitvami za fleksibilnost in sledljivost proizvodnje. S prilagodljivo zasnovo in možnostjo hitrih ter enostavnih sprememb omogoča proizvodnjo širokega spektra programa na posameznem stroju ali proizvodni liniji. Hkrati se v Domelu že vrsto let intenzivno ukvarjajo z robotizacijo. V ta namen sodeluje s proizvajalcem robotov Stäubli, za katere ima tudi zastopstvo in servis na slovenskem trgu.

Utrinki:

 


Aktivnosti potekajo skladno strateškim usmeritvam partnerstva TECES / SRIP PSiDL na področjih krepitve skupnega razvoja in raziskav, razvojno strateških in dobavnih verig vrednosti med nosilci verig, dobavitelji in uporabniki rešitev, mednarodnega sodelovanja in internacionalizacije ter podpore razvoju kadrov.

logo MGRT glava deljena slo

Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


PRIDRUŽITE SE NAM.

V primeru, da boste pristopili v SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo in izbrali primarno področje delovanja pod okriljem TECES boste HKRATI s članstvom v SRIP PSiDL postali tudi član TECES ter s tem deležni obeh ugodnosti.

postanite clan t s

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.