04.02.2022

Primer dobre prakse TECES: KC-SURE, Kompetenčni center napredni sistemi učinkovite rabe energije

Kompetenčni center KC-SURE, napredni sistemi učinkovite rabe električne energije je predstavljal vsebinsko prelomnico sodelovanja partnerjev pod okriljem TECES. Prvič sta se pričeli prepletati področji pametnih omrežij ter porabniki oz. prosumerji. KC-SURE je obravnaval problematiko aktivnih pametnih omrežij in energetsko učinkovitih produktov/rešitev partnerjev celovito. Vključeval je akterje od proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije, do njenega upravljanja in rabe pri končnih uporabnikih.

Ključni rezultati delovanja KC-SURE so bili 25 novih visokotehnoloških tržno usmerjenih izdelkov in rešitev za globalni trg, 15 patentov (9 slovenskih in 6 mednarodnih), 23 inovacij in 1 novi poslovni model;

KC-SURE v skupni vrednosti 10 milijonov € se je izvajal od 2010 do 2014 s finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

TECES je svojo vlogo pobudnika, nosilca in koordinatorja strateških razvojnih partnerstev in projektov upravičil tudi v izredno uspešnem KC-SURE.

O KC SURE

Kompetenčni centri so v letih 2010 do 2014 predstavljali ciljno in vsebinsko usmerjen ukrep slovenske vlade za krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarskega in raziskovalnega potenciala na prednostnih področjih tehnološkega razvoja. Prioritete razvoja so temeljile na potrebah podjetij. S tem so globalno usmerjena podjetja usmerjala razvoj novih konkurenčnih proizvodov in storitev v sodelovanju z drugimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami.

KC-SURE je združeval 16 uspešnih slovenskih podjetij in raziskovalnih organizacij, kjer je TECES nastopal kot nosilec in koordinator razvojnega programa. Sodelovala so globalno usmerjena podjetja, kot so Bartec Varnost d.o.o., BSH Hišni aparati d.o.o., ELES Elektro Slovenija d.o.o., Domel d.o.o., Gorenje d.d., Hidria Rotomatika d.o.o., INEA d.o.o., Kolektor Group d.o.o.., Metrel d.d., Petrol d.d., SmartCom d.o.o., Sipronika d.o.o., in javne raziskovalne ustanove, kot so Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

KC-SURE se je usmerjal v razvoj kompetenc, tehnologij in novih konceptov izdelkov in storitev skladno pričakovanemu razvoju pametnih skupnosti in pametnih elektroenergetskih omrežij ter pripravo programa razvoja pametnih omrežij v Sloveniji za SODO - Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo.

Poudarek je bil na razvoju komponent aktivnega elektroenergetskega omrežja ter naprednih energetsko učinkovitih električnih napravah in pogonih, sistemih močnostne elektronike, aparatih za dom, komponentah in rešitvah za upravljanje z energijo.

Program KS-SURE je temeljil na štirih sklopih:

 • Rešitve aktivnega elektroenergetskega omrežja, katerega cilj je bil zgraditi koncept aktivnega omrežja, ki bo temeljil na novih tehnologijah in bo testiran v delih slovenskega elektroenergetskega omrežja. Vrednotenje novih konceptov v realnih razmerah je omogočilo industrijskim partnerjem testiranja njihovih rešitev in s tem dokončno specifikacijo razvitih rešitev aktivnega omrežja.

 • Komponente elektroenergetskega omrežja, katerega cilj je bil demonstracija novo razvitih rešitev aktivnega distribucijskega omrežja, kot so virtualna elektrarna, vodenje distribucijskega omrežja in avtomatskega upravljanja s porabo gospodinjskih odjemalcev. Rešitve omogočale nemoteno vključevanje razpršenih virov in sistemsko učinkovito rabo električne energije s sočasnim upoštevanjem proizvodnje, prenosa in končnih uporabnikov..

 • Adaptivni, energetsko učinkoviti aparati in sistemi za dom, katerega cilj je bil preizkus možnih konceptov in rešitev avtomatskega upravljanja energije v sklopu povezave aktivnega omrežja in pametnega doma. Validacija in povezava porabniških bremen, kot so gospodinjski aparati in toplotne črpalke, s sistemom upravljanja pametnega omrežja elektro-distributerja je omogočila določitev tehnološko najprimernejših novo razvitih energetsko učinkovitih rešitev.

 • Energetsko učinkoviti pretvorniki, katerega cilj je bil razvoj novih pogonskih sistemov za male gospodinjske aparate, ročna orodja, ventilacijsko tehniko, kompresorje in črpalke ter proti-eksplozijsko okolje kemijske industrije, rudarstva in petrokemije, ki so omogočila energijsko učinkovito ter s stališča materiala optimirano in okolju prijazno proizvodnjo.

Ključni rezultati delovanja KC-SURE so bili 25 novih visokotehnoloških tržno usmerjenih izdelkov in rešitev za globalni trg, 15 patentov (9 slovenskih in 6 mednarodnih), 23 inovacij in 1 novi poslovni model.

KC-SURE v skupni vrednosti 10 milijonov € se je izvajal od 2010 do 2014 s finančno podporo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Smart energy efficient solution

Vloga TECES v projektu KC-SURE

TECES je svojo vlogo pobudnika, nosilca in koordinatorja strateških razvojnih partnerstev upravičil tudi v izredno uspešnem KC-SURE.

S svojimi izkušnjami smo proaktivno sodelovali pri pripravi idejne zasnove projekta in partnerstva ter uspešno koordinirali pripravo predloga projekta na javni razpis. Po odobritvi sofinanciranja projekta smo uspešno in učinkovito nadaljevali kot nosilni partner projekta ter nudili vsebinsko in administrativno koordinacijo projektnih partnerjev pri izvajanju razvojnih aktivnostih, spremljanju napredka projekta ter doseganja zastavljenih ciljev.

Pridobljene izkušnje so tudi za TECES pomenile premik v širitev delovanja tudi na področje proizvodnje, prenosa in distribucije energije.

Kako vas lahko podpremo?

Potrebujete podporo TECES?

Imate idejo projekta
s področja zelenih tehnologij, energetsko učinkovitih naprav, sistemov in rešitev, okolju in uporabniku prijaznih ter povezljivih pametnih stavb, energetske oskrbe pametnih mest, proizvodnje in pretvorbe energije, njene distribucije, shranjevanja, rabe in celostnega upravljanja?

Iščete potencialne partnerje ali
vire možnega dodatnega sofinanciranja projekta,
pa ne veste kako ?

Ali preprosto nimate časa in
ne želite obremenjevati vaših kadrov z zamudnimi koordinacijskimi aktivnostmi večjega števila partnerjev?

Potem smo pravi za vas.
Pokličite nas. Z veseljem bomo skupaj pregledali možnosti podpore TECES.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50


PRIDRUŽITE SE NAM.

Ali vas zanima več o možnostih pristopa v TECES in vključevanja v aktivnosti partnerstev in projektov pod okriljem TECES?

Pokličite nas. Z veseljem vam bomo predstavili možnosti sodelovanja s TECES glede na vaše interese.

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 50

postanite clan t s

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.