10.09.2020

Prenova Slovenske strategije pametne specializacije 2021 – 2027, aktivna vključenost TECES v njeno pripravo in izvajanje

Slovenija se je pričela intenzivno pripravljati na izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027. Eden izmed pogojev uskladitve dokumentov z Evropsko komisijo predstavlja ustrezno prenovljena Slovenska strategija pametne specializacije (S4). V izvajanje in proces njene prenove  je vključen tudi TECES kot nosilec in eden izmed treh koordinatorjev SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo.

S ciljem nadaljevanja prenove S4 je bila v sredo, 2.9.2020, pod okriljem Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) organizirana skupna delavnica predstavnikov ministrstev in devetih SRIP-ov, ki je bila namenjena pregledu posredovanih akcijskih načrtov SRIP-ov in izmenjavi stališč med ministrstvi. Delavnica je predstavljala uradni začetek naslednjega kroga procesa podjetniškega odkrivanja v luči prenove S4, ki preko SRIP-ov vključuje relevantne deležnike.

Na delavnici je Matej Gajzer, direktor SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) in direktor TECES-a, predstavil ključne vidike prenove akcijskega načrta in temeljna področja delovanja SRIP PSiDL.

Več o prenovi S4 preberite TUKAJ.

Prenova S4 deloma temelji tudi na prenovi akcijskih načrtov devetih Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), ki bodo predstavljali osnovo za učinkovitejše usmerjanje podpornih, razvojnih in zakonodajnih ukrepov države v 2021-2027.

Tudi v SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo smo celovito prenovili akcijski načrt, s katerim smo želeli poenostaviti delovanje članov na področju skupnega razvoja, podpore verigam vrednosti, internacionalizacije, razvoja kadrov…

V TECES, kot enem izmed vsebinskih koordinatorjev SRIP, smo se še posebej osredotočili na zagotavljanje celostne podpore strateškim raziskovalno-razvojnim, tehnološko-demonstracijskim projektom ter razvoju kadrov na področjih, ki jih TECES skladno prioritetnim usmeritvam svojih članov koordinira.

To so predvsem področja zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev, digitalizacija in povezljivost električnih naprav in sistemov, pretvorba in raba energije, ki predstavljajo prioritete večine članov in deležnikov TECES.

Delavnica predstavnikov ministrstev in devetih SRIP-ov kot del procesa podjetniškega odkrivanja

S ciljem nadaljevanja prenove S4 je bila v sredo, 2.9.2020, pod okriljem Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) organizirana skupna delavnica predstavnikov ministrstev in devetih SRIP-ov. Delavnica je bila namenjena predstavitvi rezultatov pregleda posredovanih akcijskih načrtov SRIP-ov, načrtovanih aktivnosti naslednjega kroga procesa podjetniškega odkrivanja v procesu prenove S4 ter izmenjavi stališč med ministrstvi.

Na delavnici je Matej Gajzer, direktor SRIP PSiDL in direktor TECES, nosilca in enega izmed koordinatorjev SRIP-a, udeležencem delavnice predstavil ključne vidike prenove akcijskega načrta, fokusna in temeljna področja delovanja SRIP PSiDL.

Več o prenovljenem akcijskem načrtu SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo in konkretnih aktivnostih v prihodnjih objavah.

Nekaj utrinkov

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.