26.04.2019

Prenova akcijskih načrtov TECES / SRIP in prehod partnerstev v 3. fazo izvajanja SRIP-ov

Strateško razvojna inovacijska partnerstva (SRIP) prehajajo v letu 2020 v 3. fazo izvajanja, ki bo usmerjena v okrepitev pozicioniranja partnerstva in konkretizacijo aktivnosti na posameznih področjih specializacije. Ob ustanavljanju pripravljeni akcijski načrti strateških razvojnih inovacijskih partnerstev v 2017 zaradi sprememb na trgu, hitrega razvoja tehnologij, vsesplošne digitalizacije, spreminjanja zakonodaje in prihoda novih članov danes več ne zadostujejo popolnoma nadaljnjemu razvoju partnerstva TECES / SRIP PSiDL. V letu 2019 bomo skladno potrebam članov dopolnili in prenovili poslovno-razvojno strategijo TECES na področju skupnega razvoja, podpore verigam vrednosti, internacionalizaciji in razvoju kadrov v navezavi na Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL). V TECES bomo poseben poudarek posvetili vsebinam stebrov pametne naprave in sistemi ter aktivno upravljanje stavb v navezavi na energetsko oskrbo pametnih mest in skupnosti.

Skladno Strategiji pametne specializacije Slovenije (S4) prehajajo strateško razvojna inovacijska partnerstva (SRIP) v letu 2020 iz prvih dveh faz vzpostavljanja v 3. fazo izvajanja. Na podlagi pridobljenih izkušenj preteklih dveh let bo tretja faza usmerjena v okrepitev strateškega pozicioniranja in konkretizacije aktivnosti na posameznih področjih specializacije.

V letu 2019 bodo tako aktivnosti SRIP-ov usmerjene tudi v prenovo poslovno-razvojne strategije in akcijskih načrtov, s ciljem krepitve kompetenc, lažjega pozicioniranja in doseganja globalne konkurenčnosti ter višje dodane vrednosti članov posameznega SRIP.

Prenovljeni akcijski načrti SRIP-ov bodo podrobneje definirali izzive in potrebe deležnikov na posameznem področju in predstavljali osnovo nadaljnjega osredotočanja aktivnosti članov (projekte, investicije…) na področjih skupnega razvoja, verig vrednosti, internacionalizacije in podpore razvoju kadrov, hkrati pa bodo predstavljali osnovo za učinkovitejše usmerjanje podpornih, razvojnih in zakonodajnih ukrepov države.

Prenova akcijskega načrta TECES / SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

V SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) bomo skladno zaznanim potrebam članov prenovili poslovno-razvojno strategijo in akcijski načrt. 

V TECES kot koordinatorjem stebrov Pametne naprave in sistemi ter aktivno upravljanje stavb bomo večino aktivnosti usmerili v krepitev partnerstva na pametnih energetsko učinkovitih produktih in rešitvah, celostnem upravljanju z energijo od njene proizvodnje, prenosa, distribucije, upravljanja in porabe, v navezavi na ponudnike in uporabnike rešitev za pametni dom in stavbe ter energetsko oskrbo pametnih mest in skupnosti.

Rezultat teh aktivnosti bodo vzpostavljene razvojno in poslovno orientirana partnerstva z identificiranimi nosilci in partnerji/deležniki verig vrednosti in jasno opredeljenimi poslovnimi cilji. Ta partnerstva bomo v TECES / SRIP podprli z usmerjenimi razvojnimi in promocijsko tržnimi dogodki, ožje fokusiranimi delavnicami s potencialnimi partnerji in kupci, hkrati pa tudi iskali možnosti za izvedbo projektov za demonstracijo in validacijo rešitev tako v domačem kot mednarodnem okolju ter njihovega enostavnejšega financiranja.

Velik del aktivnosti bo tudi usmerjen v trajno podporo razvoju kadrov na področju elektroindustrije, energetike in energetsko učinkovitih rešitev z vzpostavitvijo stalnega sistema izobraževanj z vključitvijo javno izobraževalno raziskovalnih ustanov in podjetij.

Če ste proizvajalcev tehnoloških rešitev (komponent, naprav, sistemov, virov, porabnikov ali hranilnikov energije …), integratorji tehnoloških rešitev (sistemi upravljanja, storitve…), ponudniki ali uporabniki storitev na omenjenih področjih in imate interes sodelovanja, pridružite se nam.

 

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.