Natisni to stran
27.08.2018

Najava delavnice »Kadrovski izzivi elektroindustrije«

V TECES-u se zavedamo strateške pomembnosti področja kadrov in izzivov s katerimi se sooča elektro panoga in industrija. Kot povezovalec in integrator potreb članov, aktivno pristopamo k povezovanju podjetij na kadrovskem področju, predvsem pri snovanju podpornih aktivnostih za dosego strateških ciljev podjetij. Zato bomo v septembru izvedli delavnico na ravni vodstvenih kadrovnikov.

Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici, ki je prvi izvedbeni korak pri povezovanju in k skupnemu reševanju izziva – pomanjkanje usposobljenih kadrov. Določili bomo tudi s tem povezane skupne aktivnosti, ki bodo vam v podporo na področju dela s kadri ter pri dvigu prepoznavnosti področja delovanja.

Naša glavna naloga bo skupen razvoj strategije pozitivnega vrednotenja panožnih poklicev, s katero želimo podpreti cilje podjetij pri zagotavljanju primerno izobraženega kadra. Pri tem želimo vključiti čim več deležnikov, zato si želimo raznolike udeležbe iz celotne elektro panoge.

Kaj pravijo drugi o nas? Pri naših aktivnostih nas podpirajo tudi najodličnejša slovenska podjetja in drugi deležniki. V nadaljevanju nekaj izjav, ki so bile podane 3. julija 2018, v Ljubljani, na strateški delavnici TECES članov.

Na delavnici bomo skupaj razvijali strategijo in si zastavili konkretne aktivnosti, s katerimi vas želimo v TECES-u podpreti na področju razvoja kadrov.

Cilji teh aktivnosti bodo usmerjeni v:

  • kreiranje in izvajanje celostne strategije za »pozitivno promocijo« poklicev elektroindustrije (naslavljamo šole, mlade in starše, promocija vpisa v programe, ki jih panoga potrebuje,…),
  • krepitev in izboljšanje »ugleda« poklicev v elektroindustriji (problemi pomanjkanja kadrov in problem odliva strokovnjakov v tujino),
  • organizacijo skupnih izobraževanj, izobraževanj po meri podjetja, z organizacijo dogodkov, 
  • podporo pri prenosu dobrih praks med podjetji in raziskovalnimi organizacijami,
  • aktivno povezovanje fakultet in podjetij,
  • podporo pri posodobitvi profilov delovnih mest in podajanju predlogov za posodobitev Nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
  • proaktivno koordinacijo TECES-a, ki deluje kot povezovalec in informacijska točka med podjetji ter v podporo povezovanju članov v skupne strateške projekte za razvoj kadrov prihodnosti.

Program bo sestavljen iz predstavitve izzivov in dobrih praks podjetij, predstavitve strategije in razprave o aktualnih zadevah na področju pridobivanja kadrov.

Vašo prisotnost želimo, ker bomo le tako lahko vključili vaše cilje. Pridružite se nam in posredujte glas vašega podjetja.

Utrinki iz dogodka:

Creativelab_Teces_dogodek_september_2018 (36 of 40).jpg Creativelab_Teces_dogodek_september_2018_Romana Vodenik Markelj.jpg Creativelab_Teces_dogodek_september_2018_dr.Gosar_ELVEZ.jpg

Creativelab_Teces_dogodek_september_2018_dr.Rihar_GZS_ZEE.jpg Creativelab_Teces_dogodek_september_2018_skupaj.jpg