Natisni to stran
08.05.2019

Kakšna je povezava med TECES, SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo in Strategijo pametne specializacije Slovenije (S4)

Slovenska strategija pametne specializacije (S4) zagotavlja strateško in operativno usklajenost ter vsebinsko osredotočanje na ključne prioritete za vse sektorske strategije, povezane z inovacijami. Njeno izvajanje poteka preko razvojnega usklajevanja in globalnega povezovanja v verigah in mrežah vrednosti v Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP). TECES je že od 2001 dalje nosilec razvojnih strateških partnerstev na področju energetsko učinkovitih rešitev, zato je tudi aktivno sodeloval v pripravi S4. Danes je nosilec in koordinator SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, hkrati pa povezuje deležnike elektronske in elektroindustrije, energetike, ponudnike in uporabnike  energetsko učinkovitih rešitev ter vrhunske raziskovalne in izobraževalne ustanove

Slovenska strategija pametne specializacije (S4)

Pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) so v letih 2014 do 2016 potekale aktivnosti za pripravo Slovenske strategije pametne specializacije (S4) za finančno perspektivo EU 2014 do 2020.

S4 je bila sprejeta septembra 2015, novembra istega leta pa tudi potrjena s strani Evropske komisije. S4 opredeljuje ambiciozen način razvojnega usklajevanja in globalnega povezovanja v verigah in mrežah vrednosti s pomočjo Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP). več…

V marcu 2019 je vlada ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije kot naslednico predhodne Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4, ustanovljene oktobra 2016. Novoustanovljena delovna skupina obravnava strateška, vsebinska in odprta medresorska vprašanja, povezana z izvajanjem S4. več…

S4 priporitete SRIPS

Strateška razvojna inovacijska partnerstva (SRIP) in S4

S4 je identificirala in določila devet prioritetnih področij, kjer Slovenija izkazuje globalno konkurenčnost in prepoznavnost. V podporo S4 je bilo tako vzpostavljenih devet strateških razvojnih prioritetnih partnerstev in sicer SRIP Pametna mesta in skupnosti, SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, SRIP Trajnostna pridelava hrane, SRIP Trajnostni turizem, SRIP Tovarne prihodnosti, SRIP Zdravje – medicina, SRIP Mobilnost in SRIP Razvoj materialov kot produktov.

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL)

SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo je eno izmed 9 ključnih dolgoročnih partnerstev v podporo izvajanju S4, ki združuje deležnike iz področij lesa in lesne verige, naprednih gradbenih proizvodov, pametnih naprav in sistemov ter naprednega upravljanja stavb. Koordinirajo ga tri združenja; Združenje lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS ZLPI), Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo (Z TIGR) in inovacijski grozd TECES.

Vloga TECES v procesu S4

TECES je že od leta 2001 nosilec raznovrstnih razvojnih strateških partnerstev na področju energetsko učinkovitih rešitev ter povezuje deležnike elektronske in elektroindustrije, energetike, ponudnike in uporabnike  energetsko učinkovitih rešitev, vrhunske raziskovalne in izobraževalne ustanove.

Že v letu 2015 je aktivno pristopil k pripravi ključnih državnih razvojnih dokumentov in predlogov Strategije pametne specializacije Slovenije. Na odprti poziv SVRK za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri S4 je skupaj z 59 partnerji uspešno pripravil in posredoval pobudo »Sistemsko učinkovita raba in pretvorba energije ter energetsko učinkoviti sistemi«, ki so bile tudi osnova za pripravo vsebin S4.

Na podlagi javnega razpisa v letu 2017 je bil TECES skupaj z 71. partnerji izbran kot nosilca in koordinatorja SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL). Danes je TECES nosilec in krovni koordinator SRIP PSiDL in koordinator fokusnih področij pametnih naprav in sistemov ter aktivnega upravljanja stavb, hkrati pa povezuje še deležnike elektronske in elektroindustrije, energetike, ponudnike in uporabnike  energetsko učinkovitih rešitev ter, vrhunske raziskovalne in izobraževalne ustanove.

Nosilec trajne podpore razvoju kadrov

TECES je bil v obdobju 2017 / 18 tudi nosilec Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v elektroindustriji (KOC EEI 4.0) osemnajstih partnerjev, na podlagi katerega izkušenj in potreb članov je bila v TECES tudi vzpostavljena trajna podpora razvoju kadrov elektroindustrije. Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) predstavljajo enega izmed ukrepov države za krepitev kompetenc zaposlenih v podjetjih tudi v okviru Strategije pametne specializacije Slovenije. Oblikovan nov KOC elektroindustrije, vzpostavljen katalog strokovno tehničnih izobraževanj partnerjev in kontinuirano izvajanje izobraževanj, promocija tehničnih poklicev, krepitev ugleda panožnih poklicev… predstavljajo ene izmed ciljev partnerstva TECES na področju trajne podpore razvoja kadrov svojih članom.

 

V primeru, da boste pristopili v SRIP PSiDL ter izbrali primarno področje delovanja področje pametne naprave in sistemi ali aktivno upravljanje stavb boste HKRATI s članstvom v SRIP PSiDL avtomatsko postali tudi član TECES ter s tem deležni obeh ugodnosti.


Poenostavite sodelovanje z želenimi partnerji za doseganje vaših poslovnih ciljev!

 
PRIDRUŽITE SE NAM.


postanite clan t s