Natisni to stran
14.08.2018

Kako se Slovenci hladimo v vročih dneh

Vroči dnevi, ko ne pomaga niti zastiranje oken niti hladna pijača, so v poletnem času dokaj pogosti. »Brez klime poleti ne morem shajati« je trditev s katero se strinja več kot dve petini anketiranih gospodinjstev v raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2017.

Število gospodinjstev, ki uporabljajo klimatske naprave, vztrajno narašča. Ne glede na ukrepe, kot je spuščanje rolet in prezračevanje v zgodnjih jutranjih urah in ponoči, je na soncu izpostavljenih legah in v slabo izoliranih stavbah za mnoge še vedno nevzdržno.

Rezultati Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2017 kažejo kako 1015 anketiranih slovenskih gospodinjstev hladi svoja stanovanja, ko jim je prevroče. Slaba tretjina gospodinjstev (32%) za hlajenje bivalnih prostorov uporablja klimatske naprave. V dveh letih se je število gospodinjstev, ki uporabljajo klimatsko napravo povečalo za četrtino. Več kot polovica (53%) klimatske naprave uporablja tudi za ogrevanje. Skoraj tri četrtine (72%) klimatsko napravo vklopi, ko zunanja temperatura preseže 28 °C. Pri tem pa slabi dve tretjini (59%) vzdržuje notranjo temperaturo med 22 in 25 °C.

Zanimiva dejstva

Primerjava zadnjih rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2017 s predhodnim merjenjem (REUS 2015) kaže naslednje:

  • Število gospodinjstev, ki uporabljajo klimatske naprave se povečuje (2017→32%; 2015→26%) kot tudi delež klimatskih naprav, ki so stare do 2 leti (2017→25%; 2015→14%).
  • Dobri dve petini (42 %) gospodinjstev se strinja s trditvijo: »Brez klime poleti ne moremo shajati«. Med njimi jih je več, ki živijo v večstanovanjskih stavbah (51%) in manj, ki živijo v enodružinskih hišah (36%)
  • Porast gospodinjstev, ki so v dveh letih začeli uporabljati klimatske naprave, je zaznan le pri enodružinskih stavbah (2017→33%, 2015 →23%)
  • Skoraj polovica gospodinjstev (47%) s klimatskimi napravami hladi od 31 do 60 m² površine, slaba tretjina (30%) do 30 m², slaba četrtina (23%) pa nad 60 m²površine.

Kaj načrtujejo gospodinjstva

Novo klimatsko napravo namerava kupiti 5% anketiranih gospodinjstev. V primerjavi z letom 2015 se je delež tistih, ki ne nameravajo kupiti klimatske naprave zmanjšal za 7 odstotnih točk (2017→86%; 2015→93%).

Preverite dodatne stroške klimatske naprave

Uporaba klimatske naprave v poletnem času povečuje stroške za električno energijo. Glede na vaše potrebe po hlajenju preverite koliko se bo povečal vaš letni strošek za elektriko z namestitvijo klimatske naprave.

Oziroma preverite koliko se bo strošek zmanjšal v primeru, da zamenjate staro klimatsko napravo za učinkovitejšo na neodvisni, brezplačni spletni aplikaciji www.porabimanj.si. Na primer, uporaba split klimatske naprave A+++

v dnevni sobi velikosti 25 m² s 5 m² steklenih površin brez senčil bo povečala letni strošek za elektriko za približno 35 €.

 

Raziskava REUS 2017, predstavlja sedmi val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije, ki se izvaja od 2009.