17.06.2019

Dogodki na temo vloge TECES v podporo interesom ustanoviteljev / članov

V juniju 2019 je potekalo pod okriljem TECES kar nekaj ključnih dogodkov ustanoviteljev / članov, katerih namen je bil pregled dosedanje vloge TECES in predvsem želene ter pričakovane vloge v prihodnosti. Glede na mnoge oblike delovanja TECES in različnih deležnikov, so bili tudi ti dogodki namenjeni pregledu potreb in interesov glede na posamezne ciljne skupine članov / ustanoviteljev TECES.

Dogodki namenjeni mikro, malim in srednjim podjetjem

S ciljem pregleda potreb in interesov članov, ki predstavljajo mikro, mala in srednja podjetja članov TECES / SRIP PSiDL sta bila organizirana dva dogodka, tako v 29.5.2019 v Mariboru kot 11.06.2019 v Ljubljani. Največ zaznanega interesa je bilo usmerjeno v iskanje možnosti podpore partnerstva na področjih skupnega razvoja in verig vrednosti. Največji izziv podjetjem predstavlja zahteva po vedno večji povezljivosti in integraciji rešitev v vertikalnih verigah vrednosti v navezavi na IoT in z njim povezano digitalizacijo. Izpostavljena je bila tudi potreba povečanja promocije medsebojno uspešnih zgodb članov in rezultatov sodelovanja.

Dogodki namenjeni ustanoviteljem in deležnikom elektro industrije

V četrtek, 13. junija 2019, sta bila v Škofji Loki v prostorih DOMEL-a, ustanovitelja TECES in člana SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, organizirana dva dogodka ustanoviteljev / članov, usmerjena pregledu današnje in želene vloge TECES v prihodnosti.

Na 30. seji Sveta zavoda TECES so ustanovitelji potrdili uspešno poslovanje TECES v letu 2018 in pregledali program aktivnosti ter enako pozitivne napovedi v letu 2019. Po zaključeni seji ustanoviteljev TECES se je razprava, kateri so se pridružili še drugi predstavniki podjetij, nadaljevala v okviru strateškega posveta članov "Podporna vloga TECES elektroindustriji". Posvet je bil namenjen pregledu potreb in interesov deležnikov elektroindustrije, pogovoru o strateških usmeritvah, ciljih ter izzivih elektro in elektronske industrije in na nanjo navezujoče panoge ter opredelitvi podporne vloge TECES pri njihovemu doseganju. Na koncu so si udeleženci tudi ogledali proizvodnjo komponent za elektromotorje. Podrobnosti tukaj

Dogodki namenjeni krepitvi podpore razvoju kadrov

Vedno večje potrebe po ustrezno usposobljenih kadrih izkazujejo tudi potrebo po podpori razvoju kadrov. Na podlagi zaznanih potreb ustanoviteljev in članov smo v TECES že pred tremi leti pričeli krepiti aktivnosti za trajno podporo razvoju kadrov.

Promocija tehničnih in panožnih poklicev, krepitev njihovega ugleda, podpora kontinuiranemu izvajanju izobraževanj s poudarkom na strokovno tehničnih vsebinah, napovedovanje potreb po kadrih, podpora izobraževalnim programom univerz in ustvarjanje sinergije med raznovrstnimi podpornimi ukrepi države predstavljajo ključne cilje partnerstva TECES na področju trajne podpore razvoja kadrov svojim članom.

Eden izmed ukrepov države v podporo razvoju kadrov so tudi kompetenčni centri za razvoj kadrov. TECES je bil v letih 2017 do 2018 nosilec in koordinator kompetenčnega centra za razvoj kadrov elektroindustrije KOC EEI 4.0. Tako ob objavi javnega razpisa za razvoj kadrov KOC 3.0 v začetku junija 2019 TECES načrtuje prijavo projekta novega kompetenčnega centra, ki bo nadaljevanje do sedaj zastavljenih smernic na področju podpore razvoju kadrov. S tem namenom je bil izveden sestanek za uskladitev strategije in oblikovanje partnerstva novega kompetenčnega centra za razvoj kadrov pod okriljem TECES. Podrobnosti tukaj.


Aktivnosti potekajo skladno strateškim usmeritvam partnerstva TECES / SRIP PSiDL na področjih krepitve skupnega razvoja in raziskav, razvojno strateških in dobavnih verig vrednosti med nosilci verig, dobavitelji in uporabniki rešitev, mednarodnega sodelovanja in internacionalizacije ter podpore razvoju kadrov.

logo MGRT glava deljena slo

Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


O TECES  in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

TECES icon 400x400pxTECES že od 2001 kot inovacijski grozd združuje deležnike elektronske in elektroindustrije, energetike, ponudnike in uporabnike energetsko učinkovitih rešitev. Produkte članov predstavljajo raznovrstni izdelki, kot so električne naprave in sistemi, elektromotorski pogoni, mehatronski sklopi, komponente…, in rešitve s področja celostnega upravljanja z energijo, od njene proizvodnje, prenosa, distribucije, upravljanja in porabe. TECES je nosilec večih razvojnih partnerstev in je od 2017 dalje tudi nosilec in koordinator SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL).

SRIP PSiDL icon 400x400pxSRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo je od 2017 eden izmed devetih ključnih dolgoročnih partnerstev v podporo izvajanja Strategije pametne specializacije Slovenije (S4) s ciljem dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Združuje člane, ki delujejo na širokem področju pametnih in trajnostnih stavb, s fokusi na lesu in lesni verigi, naprednih nebiogenih gradbenih proizvodov, pametnih naprav in sistemov, aktivnega upravljanja stavb in uporabniku prilagojenega ambienta. 

postanite clan t s

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.