Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE)

Člani in podporniki | Pristop v partnerstvoČlanarina in pristopnina Prednosti in ugodnosti | Primarni ciljiKljučne nalogePodročja delovanjaVloga MORS in TECESObrazložitev logotipaOrganiziranostKljučni dokumenti

SiEnE logo C SLO

v 1. tednu decembra 2020 pričenja delovati spletna stran SiEnE na naslovu SiEnE.teces.si.

• novo ustanovljeno partnerstvo v avgustu 2020,
• vzpostavljeno pod okriljem Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (MORS) in TECES,
• fokus energetski in okoljski izzivi na obrambnem področju,
• cilj okrepiti vključevanje slovenskih partnerjev v obrambne programe MORS, EDA, Zveze NATO in globalne obrambne verige vrednosti,
• ciljni deležniki z ustreznimi RR, tehnološkimi, storitvenimi ali proizvodnimi zmogljivostmi ter rešitvami za vojaško kot tudi civilno rabo,
• področja: elektro in elektronska industrija, energetika, lesna in pohištvena industrija, gradbeništvo, avtomobilska industrija, industrija kovinskih ter nekovinskih materialov, IKT, logistika...

V juliju 2020 ustanovljeno partnerstvo SiEnE zagotavlja strateški in celovit pristop naslavljanja energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju pod okriljem Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (MORS) in TECES.

Z ustrezno organizacijsko strukturo in povezovanjem poslovnih subjektov obrambne in civilne sfere omogoča učinkovitejše vključevanje slovenskih partnerjev v obrambne programe MORS, Evropske obrambne agencije (EDA) in Zveze NATO ter globalne obrambne verige vrednosti.

Primarni cilji

Primarni cilji SiEnE so povečanje raziskovalno razvojnega in tehnološkega sodelovanja s partnerji članic EU in Zveze NATO, povečanje deleža slovenskih partnerjev v obrambnih programih MORS, Evropske obrambne agencije (EDA) in Zveze NATO ter povečanje v Sloveniji razvitih produktov v globalnih obrambnih verigah vrednosti.

Ključne naloge partnerstva

 • podpora MORS-u in Slovenski vojski (SV) pri vključevanju v mednarodne obrambne programe in projekte,
 • aktivna podpora pri pripravi in izvajanju strateško operativnih programov MORS in EDA,
 • krovno usmerjanje in koordinacija vključevanja slovenskih deležnikov v programe MORS, EDA in NATO skladno z interesi RS in partnerstva,
 • aktivno vključevanje slovenskih strokovnjakov v mednarodne delovne in projektne skupine,
 • usklajena podpora pri pripravi mednarodnih raziskovalno-razvojnih (RR), tehnoloških in demonstracijskih projektov ter koordinacija strateških projektov v sodelovanju s partnerji in članicami EU,
 • promocija in predstavitev RR in proizvodnih zmogljivosti ter kapacitet slovenskih partnerjev.

Področja delovanja partnerstva

Področje delovanja SiEnE je primarno usmerjeno v reševanje energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju ter sledi zastavljenim ciljem Evropske Unije (EU) na področju energije, okolja, podnebja, ogljične nevtralnosti in zelenega dogovora.

Zaradi vedno večje kompleksnosti, prepletenosti in digitalizacije končnih rešitev predstavlja tako priložnost za deležnike raznih področij, kot so elektro in elektronska industrija, energetika, avtomobilska industrija, lesna in pohištvena industrija, gradbeništvo, industrija kovinskih in nekovinskih materialov, IKT, logistike in še mnogo drugih.

SiEnE predstavlja izreden potencial predvsem za internacionalizacijo slovenskih deležnikov z ustreznimi RR, tehnološkimi, storitvenimi ali proizvodnimi zmogljivostmi, katerih rešitve so uporabne tako za vojaško kot tudi civilno rabo.

Vloga MORS in TECES v partnerstvu

 • MORS uradno zastopa interese RS kot članice EU v programih EDA in NATO, zagotavlja ustrezen nivo informiranja, v okviru svojih pristojnosti omogoča vključevanje civilnih predstavnikov v programe in delovne skupine MORS, EDA in NATO, predvsem pa zagotavlja skladnost delovanja partnerstva s strateškimi interesi RS.
 • TECES kot nosilec in koordinator raznih razvojnih strateških partnerstev s svojo povezovalno vlogo in vključenostjo v Slovensko strategijo pametne specializacije omogoča koordinirano vključevanje civilnih interesov in slovenskih partnerjev v programe MORS in EDA, zagotavlja ustrezno zastopanost strokovnjakov in strokovno podporo delovanju partnerstva SiEnE. TECES upravlja in vodi partnerstvo ter ga zastopa v pravnem prometu.

Obrazložitev logotipa SiEnE

Partnerstvo SiEnE zajema partnersko sodelovanje slovenskih deležnikov obrambnega in civilnega sektorja na področju energije in okolja, kar ponazarja tudi grafična podoba.

SiEnE obrazlozitev logo SLO

Člani in podporniki partnerstva

Primarno ciljno skupino članov SiEnE predstavljajo poslovni subjekti z ustreznimi RR ali proizvodnimi zmogljivostmi in globalnimi kompetencami. Poslovni subjekti, ki ne spadajo v primarno ciljno skupino članov (npr. ministrstva, agencije, razna združenja ali partnerstva, kot so gospodarske zbornice, Strateška razvojna inovacijska partnerstva, grozdi, tehnološke mreže, gospodarska interesna združenja…), lahko postanejo podpornik partnerstva.

 • Član SiEnE lahko postane vsak poslovni subjekt, ki izkaže interes, sprejme pogoje sodelovanja in je pripravljen sodelovati v skladu z namenom in cilji partnerstva. Poslovni subjekt postane član partnerstva s sprejemom in podpisom pristopne izjave, sklepom vodstveno koordinacijskega odbora SiEnE ter plačilom pristopnine in letne članarine.
 • Podpornik SiEnE je vsak poslovni subjekt ali fizična oseba, ki podpira delovanje partnerstva, mu pomaga pri njegovi uveljavitvi in prepoznavnosti ter učinkovitejšem delovanju. Podpornik partnerstva ne plačuje pristopnine in članarine ter nima finančnih obveznosti do partnerstva.

Prednosti in ugodnosti članstva

• v aktivnostih in projektih pod okriljem SiEnE prednost pred nečlani,
• individualna obravnava projektov in predlogov ter iskanje rešitev skladno potrebam člana,
• možnost oblikovanja projektnih predlogov in sodelovanja v RR in tehnološko demonstracijskih mednarodnih projektih,
• možnost sodelovanja v skupnih nastopih na obrambnih sejmih in drugih obrambno naravnanih dogodkih,
• možnost predstavitve svojih RR, tehnoloških in proizvodnih zmogljivosti ter kapacitet ob obiskih tujih delegacij,
• možnost znižanja stroškov udeležbe v aktivnostih zaradi celostnega pristopa in ustvarjanja sinergij,
• možnost sodelovanja v usposabljanjih, ki bodo namenjeni specifičnih ciljnim skupinam,
• obveščenost o obrambnih programih in projektih MORS, EDA in NATO,
• možnost dodatnega popusta pri storitvah partnerstva
• možnost znižanja stroškov udeležbe zaradi financiranja strateških aktivnosti iz skupnega fonda partnerstva (načrtovano).

Organiziranost partnerstva

Za potrebe nemotenega in kontinuiranega delovanja partnerstva se oblikujejo naslednje organizacijske enote partnerstva:

 • zbor članov (ang. SiEnE Members Assembly): predstavljajo predstavniki članov in sicer tako, da ima vsak član v njem po enega predstavnika, preko katerega član uveljavlja svoje pravice in izkazuje svojo voljo.
 • ekspertna skupina (ang. SiEnE Experts Group): je ključni strokovni organ partnerstva za vključevanju slovenskih partnerjev v programe MORS, EDA in NATO. Člani ekspertne skupine so odgovorni za pripravo vseh strokovnih vsebin in usklajevanje aktivnosti partnerstva s člani partnerstva.
 • vodstveno koordinacijski odbor (ang. SiEnE Steering Committee): predstavlja krovni vodstveno koordinacijski in usmerjevalni organ partnerstva. Sestavljata ga dva koordinatorja; imenovan predstavnik MORS kot obrambni koordinator, ki zastopa interese RS in MORS na zadevnem področju, ter civilni koordinator, ki zastopa interese civilne sfere.

SiEnE_organiziranost

Članarina in pristopnina

 • Pristopnina je enkratni prispevek ob pristopu člana v partnerstvo, znaša 75% letne članarine in je namenjena delnemu pokrivanju stroškov delovanja partnerstva v preteklih letih. Pristopnina se za pristope v letu 2020 ne obračunava.

 • Članarina je prispevek, ki ga letno plačuje vsak član partnerstva in je namenjena pokrivanju stroškov delovanja partnerstva v koledarskem letu. Član, ki vstopi v partnerstvo sredi koledarskega leta, se mu članarina obračuna kot sorazmerni del članarine (npr. ob pristopu v septembru 2020 se bo obračunala članarina samo za 4 mesece).

Ključni dokumenti partnerstva

 • SiEnE - Akt o vzpostavitvi: [ PDF ]
  Vsebuje podrobna pravila delovanja partnerstva SiEnE ter pravice in obveznosti članov.

 • SiEnE - Članarina in pristopnina [ PDF ]
  Pregled letnih članarin in pristopnin ter možnega znižanja članarin.

Člani že obstoječih partnerstev pod okriljem TECES imajo znižano letno članarino.
Pregled članstva v partnerstvih pod okriljem TECES [ TUKAJ ]

Pristop v partnerstvo

Izpolnjeno, podpisano in skenirano pristopno izjavo z vsemi zahtevanimi dodatnimi dokumenti pošljite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Po prejetju izjave vas bomo kontaktirali glede nadaljnjih aktivnosti.

Pristop kot član partnestva

 • SiEnE - Pristopna izjava člana [ PDF ]

 • SiEnE - Izjava o varovanju tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti [ PDF ]

 • SiEnE - Predstavitev člana [ DOC ]

Pristop kot podpornik partnerstva

Pred izpolnjevanjem pristopne izjave nas prosim kontaktiraje.

 • SiEnE - Pristopna izjava podpornika [ PDF ]

 • SiEnE - Predstavitev podpornika partnerstva [ DOC ]

Vsi dokumenti

  SiEnE - Vsi dokumenti za pristop  [ ZIP ]

Dodatne informacije

Za dodatne informacije nas pokličite na +386 2 333 13 53 ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

V pripravi je spletna stran SiEnE, ki bo celovito pokrivala področje delovanja partnerstva.

 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.