Monday, 18 November 2019 13:39

LEA Spodnje Podravje

adria dom logo Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
icon worldwww.lea-ptuj.si
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 5 997 46 58
icon compasPrešernova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija

icon compasUstanovitev: 2007
icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Kompetence in zmogljivosti

Raziskave
invert ne
Razvoj
invert ne
Proizvodnja
invert ne
Integracija
invert ne
Inženiring
invert ne
Storitve
invert da
B2B
invert ne
B2C
invert ne

Opis podjetja

Poslanstvo Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje je zagotavljanje trajnostnega energetskega razvoja Spodnjega Podravja z razširjanjem znanja ter izkušenj z demonstracijskimi projekti, izobraževanjem, promoviranjem z namenom pospeševanja naložb v obnovljive vire in učinkovito rabo energije.

LEA Spodnje Podravje nudi občinam strokovno pomoč pri načrtovanju in izvajanju trajnostne energetske politike na eni ter svetovanje in nudenje pomoči pri projektiranju, gradnji in rekonstrukciji javnih objektov vključno z javno razsvetljavo na drugi strani. Poseben poudarek pa LEA Spodnje Podravje posveča uvajanju obnovljivih virov energije na lokalnih nivojih (sončne, geotermalne in vetrne energije, biomase ter bioplina).

Končni cilj prizadevanj je, da Spodnje Podravje oz. Vzhodna Štajerska postane TRAJNOSTNO ENERGETSKO RAZVITA REGIJA, ki bo v največji dopustni meri izkoriščala lastne naravne in obnovljive energijske vire, izvajala trajnostno (nizko energijsko ter pasivno) gradnjo, razvijala sonaravni promet in nižala emisije toplogrednih plinov na za okolje sprejemljiv nivo.

 
Thursday, 28 November 2019 18:45

MAHLE Letrika d.o.o.

adria dom logo MAHLE, Električna in elektronska oprema d.o.o.
icon worldhttp://www.mahle.com
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 5 333 13 60
icon compasPolje 15, Šempeter pri Gorici, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES

Thursday, 28 November 2019 18:45

NOMNIO d.o.o.

adria dom logo NOMNIO, razvoj informacijskih rešitev in svetovanje, d.o.o.
icon worldhttps://www.nomnio.com
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 02 671 96 89
icon compasTržaška cesta 85A, Maribor, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Thursday, 28 November 2019 18:46

PETROL d.d., Ljubljana

adria dom logo PETROL d.d., Ljubljana
icon worldhttp://www.petrol.si
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 1 471 42 34
icon compasDunajska cesta 50, Ljubljana, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Thursday, 28 November 2019 18:46

PIKTRONIK d.o.o.

adria dom logo PIKTRONIK, proizvodnja, trgovina, storitve in najem d.o.o.
icon worldhttp://www.piktronik.com
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 2 460 22 50
icon compasCESTA K TAMU 17, MARIBOR, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Thursday, 28 November 2019 21:01

PODKRIŽNIK d.o.o.

adria dom logo PODKRIŽNIK, specialna strojna industrija, d.o.o.
icon worldwww.podkriznik.si
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 3 839 15 30
icon compasLoke 33, Ljubno ob Savinji, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Thursday, 28 November 2019 21:01

PROF.EL, d.o.o.

adria dom logo PROF.EL, profesionalna elektronika, d.o.o.
icon worldhttp://www.profel.si/
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 2 461 30 30
icon compasMetina ulica 1, Maribor, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Thursday, 28 November 2019 21:01

RC eNeM d.o.o.

adria dom logo Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.
icon worldhttp://www.rc-enem.si/
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 3 566 05 24
icon compasPodvine 36, Zagorje ob Savi, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Thursday, 28 November 2019 21:05

ROBOTINA d.o.o.

adria dom logo ROBOTINA, Podjetje za inženiring, marketing, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
icon worldhttp://www.robotina.si
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 5 689 20 20
icon compasObrtno industrijska cona Hrpelje 38, Kozina, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Wednesday, 27 November 2019 22:29

SAŠA inkubator d.o.o.

adria dom logo SAŠA INKUBATOR, družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
icon worldwww.sasainkubator.si
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 3 7777 101
icon compasŠaleška cesta 2A, 3320 Velenje, Slovenija

icon compasUstanovitev: 2007
icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Kompetence in zmogljivosti

Raziskave
invert ne
Razvoj
invert da
Proizvodnja
invert ne
Integracija
invert ne
Inženiring
invert ne
Storitve
invert da
B2B
invert da
B2C
invert ne

Opis podjetja

SAŠA inkubator d.o.o. je regionalni podjetniški inkubator, ki ustvarja podporno okolje za razvoj podjetništva v SAŠA regiji. Smo stičišče mladih podjetniških talentov, Freelancerjev, Startupov, hitro rastočih podjetij, managerjev in korporacij.

Poleg brezplačnih svetovanj, mentorskih programov, delavnic in Štartup večerov z uspešnimi podjetniki, smo razvili svoj koncept treh ključnih stebrov SAŠA inkubatorja. Za mlade pripravljamo Startup vikende, v spomladanskem terminu odpremo poziv za nove Startupe, ki se potegujejo za svoje mesto v ekskluzivnemu šesttedenskemu programu za razvoj podjetniške ideje – Podjetniški trampolin. V novembru pa pripravljamo mednarodno konferenco Future 4.0, ki je fokusno usmerjena na povezovanje večjih korporacij ter Startupov na področju industrije 4.0. Izbranim Startupom iz Slovenije in tujine odpremo vrata do vrhunskih vsebin ter 1:1 sestankov s predstavniki industrijskih korporacij.

Thursday, 28 November 2019 21:05

SIPRONIKA d.o.o.

adria dom logo SIPRONIKA družba za razvoj, proizvodnjo, projektiranje in trženje elektronskih in računalniških sistemov d.o.o.
icon worldhttp://www.sipronika.si
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 1 421 52 50
icon compasTržaška cesta 2, Ljubljana, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Thursday, 28 November 2019 21:14

SITEL d.o.o., Ljubljana

adria dom logo SITEL napajalne naprave in sistemi d.o.o.
icon worldhttp://www.sitel.si
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 1 580 79 50
icon compasSavlje 89, Ljubljana, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

The R&D study for the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia (Si MoD) on ways of developing smart and energy-efficient deployable camps (SmartEEC) for both defence and civilian purposes (dual-use) was successfully completed in 2021.

The key components of the study and its proposed support measures are represented by its key orientations – the development missions. These include proposals for thematic areas to steer the development of new and advanced technology, solutions, processes and services over the next 10 years.

More detailed guidelines for ongoing development will be continuously provided with the help of our members and other strategic partners from Slovenia and abroad.

Thursday, 28 November 2019 21:14

SMARTIS d.o.o.

adria dom logo SMARTIS, informacijski sistemi d.o.o.
icon worldhttp://www.smartis.si
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 1 601 06 50
icon compasAmeriška ulica 8, Ljubljana, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Thursday, 28 November 2019 21:14

SOLVERA LYNX d.o.o.

adria dom logo SOLVERA LYNX nove tehnologije za energetiko d.o.o.
icon worldhttp://www.solvera-lynx.com
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 01 401 28 60
icon compasStegne 23A, Ljubljana, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Thursday, 28 November 2019 21:14

ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o.

adria dom logo ŠPICA INTERNATIONAL sistemi za avtomatsko identifikacijo d.o.o.
icon worldhttp://www.spica.si
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 1 568 08 00
icon compasPOT K SEJMIŠČU 33, LJUBLJANA - ČRNUČE, Slovenia

icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Monday, 24 January 2022 09:16

SYeNERGY 2022 Annual Event Postponed!

The organizing team of the annual SYeNERGY 2022 is postponing the implementation of the event to a later date when the situation will again allow us to meet live in a safe way under reasonable and feasible conditions.

However, for all of you who are already looking forward to the live events, you can have a sneak peek at last year atmosphere in video card SYeNERGY 2021.

Monday, 18 November 2019 13:50

SZE

adria dom logo Slovensko združenje za energetiko (SZE)
icon worldwww.sze.si
icon mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon phone+386 1 620 82 66
icon compasPot za Brdom 100, 1000 Ljubljana, Slovenija

icon compasUstanovitev: 1998
icon compasČlan / Partner: TECES | SRIP PSiDL

Kompetence in zmogljivosti

Raziskave
invert ne
Razvoj
invert ne
Proizvodnja
invert ne
Integracija
invert ne
Inženiring
invert ne
Storitve
invert da
B2B
invert ne
B2C
invert ne

Opis podjetja

Slovensko združenje za energetiko (SZE) povezuje podjetja, organizacije, institucije in posameznike strokovnjake, ki so s svojim delom posredno ali neposredno povezani predvsem s termoenergetiko, ustvarja pogoje za izmenjavo strokovnih izkušenj, izobraževanj ter sodeluje s sorodnimi strokami doma in v tujini.

Organizacijska struktura SZE temelji na štirih sekcijah:

 • Sekcija za proizvodnjo
 • Sekcija za prenos in distribucijo toplote ter plina
 • Sekcija za rabo energije
 • Sekcija za temeljna in uporabna znanja

S takšno organizacijo SZE pokriva celotno verigo energetske oskrbe s podporo temeljnih in aplikativnih znanj. S poudarkom na energetski učinkovitosti in prednostni izrabi obnovljivih virov energije v vseh členih verige energetske oskrbe zagotavlja horizontalno povezavo vseh sekcij.

Ključne kompetence

 • Povezovanje - Slovensko združenje za energetiko (SZE) povezuje podjetja, organizacije, institucije in strokovnjake.

 • Mednarodna konferenca SZE – Ena izmed glavnih dejavnosti SZE je organizacija že tradicionalne letne mednarodne konference. Mednarodna konferenca je stičišče vrhunskih strokovnjakov z različnih področij energetike ter predstavlja odlično priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj s primeri dobrih praks.

Enriching the membership experience

Members of all three partnerships under the auspices of TECES Green Technologies, SRIP Smart Buildings and Home with a Wood Chain and the Slovenian Partnership for Energy and Environment in the Field of Defence (SiEnE) will have the opportunity to participate in technical support activities "Towards Green Transition" under the collaboration brand SYeNERGY.

SYeNERGY CONCEPT

 

Skilled and competent human resources are one of the key conditions for the growth and successful performance of any business entity. Consequently, TECES is always looking for new paths and has been carefully developing comprehensive services and activities to support human resources development for our members.

In TECES, we continuously keep abreast of the market situation and, above all, the needs of our members. Accordingly, we ongoingly adjust our services and expand our business model by listening to all key stakeholders. In accordance with the main tenet of our work – creating synergies through partnerships – most of our services are developed in partnership with others.

In partnership with Styria digital marketplaces d.o.o., organiser of the Mojedelo.com career event, we have started developing support services that will help our members collaborating through TECES-backed partnerships rise to the challenges they face in human resources development and associated professional challenges.

Page 2 of 3

New events

There are no up-coming events
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Read More
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.